392
KASIM-ARALIK 2016
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Kırşehir Gezegenevi ve Kültürparkı Mimari Proje Yarışması

Kırşehir Belediyesi, kent merkezini yeniden işlevselleştirmek, tarihî ve kültürel değerlerini öne çıkarmak ve kamuya açık bir merkez elde etmek amacıyla gerçekleştirdiği bir dizi yarışma ve kentsel ölçekli projeden biri olan Kırşehir Gezegenevi ve Kültürparkı Mimari Proje Yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada, kentin kültürel ve sanatsal altyapısını güçlendirmek amacı ile bir gezegenevi yapısı elde edilmesi, gezegenevinin yakın çevresinin düzenlenmesi ile oluşmakta olan alt merkez ve kamusal alanı tamamlaması beklendi. Yarışmada 39 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül ve 5 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Yaşar Bahçeci (Kırşehir Belediye Başkanı), Levent Polat (Kırşehir Belediyesi İmar Müdürü), Şirvan Çelebi Babaoğlu (Kırşehir Belediyesi Başkan Danışmanı), Belemir Dalokay (Peyzaj Mimarı), Ömer Yılmaz (Mimar)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Celal Abdi Güzer (Mimar)

Can Çinici (Mimar), Orçun Ersan (Mimar), Meral Özdengiz Başak (Mimar), Sinan Gömcü (İnşaat Mühendisi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Burak Pelenk (Mimar), Onur Özkoç (Mimar), Fatih Kaya (İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

Behice Merve Altuntaş (Mimar, Kırşehir Belediyesi), Ahmet Temel (Mimar)

1. ÖDÜL

ZEYNEP CANAN SEVİNDİK mimar, ÖZGÜR ŞENTÜRK İnşaat Mühendisi, SENA İKİZ Peyzaj Mimarı

Yardımcılar: Yusuf Ertaş, Mine Sak

PROJE RAPORUNDAN

Kırşehir Gözlemevi; inşası devam eden Neşet Ertaş Kültür Merkezi ile yapılması planlanmakta olan Aşık Paşa Camii arasında uzanan ve bu kamusal yaşantıyı destekler bir biçimleniş önermektedir. Bu farklı işlevlerin birbiriyle ilişkisinin önemli bir tasarım problemi olmasının yanında açık ve kamusal alanlar ile ilişkileri de çözülmesi beklenilen bir diğer önemli tasarım problemidir. Bu doğrultuda gezegenevi, Terme Caddesi boyunca uzanan, Kültür Merkezi ve Camii yapılarını birbirine bağlayan lineer bir biçimleniş önermektedir. Bu lineer biçimleniş, yalın bir mimari ifade ile desteklenerek kent hayatına dahil edilmiştir. Yapı merkezinde yer alan gözlem avlusu, Terme Caddesine açılan simgesel boşluk ile kente entegre edilmiş, farklı işlev gurupları bu noktadan beslenmiştir. Kente açılan bu boşluk; sırasıyla yansıma havuzu ve açık hava gösteri alanı ile zenginleştirilmiş, tasarım alanının güneyinde oluşturulan Kültür Parkına bağlanmıştır.

JÜRİ RAPORUNDAN

Önerinin programı kente cephe veren bir kurgu içinde ele alması, bu cephe aracılığı ile ulaştığı yalın ve simgesel mimari ifade, yapı programının fuaye ve kafeterya bölümlerinin sokakla bütünleşme biçimi, üst kotta oluşturulan ve açık alan ve bu alanın kentsel dili olumlu bulunmuştur. Betonarme olarak düşünülen yapım sistemindeki aks açıklıkları, taşıyıcı eleman boyutları ve daha da önemli olarak kolon ve perde yerleşimi, 1. Derece deprem bölgesinde bulunan yapıyı emniyetle taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Yapının tamamının betonarme olarak inşa edilmesi, bu projenin hem ekonomik hem de kolay inşa edilebilmesi avantajını getirmiştir.

2. ÖDÜL

ERDEM DOKUZER mimar, NEŞE ATASOY mimar, CENGİZ CEYLAN inşaat mühendisi, SEVİL YILMAZ peyzaj mimarı

Yardımcılar: Hakan Taş, Ali Osman Bayram

3. ÖDÜL

ÜLKÜ İNCEKÖSE mimar, UĞUR YILDIRIM mimar, DENİZ ALKAN inşaat mühendisi, BAŞAK KARADAĞ peyzaj mimarı

Yardımcılar: Seda Duran, Durali Erdoğdu, Özüm Bilgin, Burçin Görür

1. MANSİYON

EMRE CAN YILMAZ mimar, KEMAL ARICAN inşaat mühendisi, ELİF TORAMAN peyzaj mimarı

2. MANSİYON

M. ORKUN ÖZÜER mimar, KEREM ÇINAR mimar, GÖRKEM RABİA EVKAYA mimar,

GÜVEN ÖZER inşaat mühendisi, EVRİM KARAMAN peyzaj mimarı

3. MANSİYON

ÜNAL ALİ ÖZGER mimar, CEMAL ŞAPOĞLU mimar, ASLINUR ÖZCAN mimar, NUR MELİS TURHAN peyzaj mimarı, AHMET ÖZDİL inşaat mühendisi, REMZİ AYDIN elektrik mühendisi, NEBAHAT ARSLAN makine mühendisi

Yardımcı: Elif Ecmel Karakaya

4. MANSİYON

YAVUZ SELİM SEPİN mimar, CAN SIRLIBAŞ inşaat mühendisi, CENGİZ EMANET makine mühendisi, YILMAZ OĞRALI elektrik mühendisi, CEYDA ÖZBİLEN peyzaj mimarı

Yardımcılar: Aygül Ceylan, Sercan Durmuş, Büşra Birinci

5. MANSİYON

KEREMCAN KIRILMAZ mimar, BEKİR UFUK YILDIRIMER inşaat mühendisi, ÖZLEM ÇETİN ERDAL peyzaj mimarı

Yardımcılar: Erdem Batırbek

Bu icerik 2048 defa görüntülenmiştir.