349
EYLÜL-EKİM 2009
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

TÜRKİYE’DE YEREL POLİTİKANIN YÜKSELİŞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği, 1984-2004

Sema Erder, Nihal İncioğlu, Ocak 2008, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 179 sayfa

Türkiye’de 1980’e kadar zorunlu belediye hizmetlerini görmek, imar işlerini düzenlemek ve denetlemek gibi dar bir karar alma alanı çerçevesinde çalışan, dolayısıyla da kentsel yaşamın çok küçük bir kısmını kapsadığı için kentsel orta sınıflar ve kentsel seçkinler tarafından fazla önemsenmeyen belediyeler, 1980 sonrasında, büyükşehirlere ayrılan kaynakların arttırılmasına ve büyükşehirlerle ilgili yönetim biçimlerinin geliştirilmesine olanak veren yasal değişikliklerin yapılmasına bağlı olarak belli bir değişim sürecine girdi. Kitap, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerine 1986-1987’de, yazarların yaptıkları bir alan araştırmasından yola çıkarak, tüm dünyadaki yerelleşme hareketleriyle birlikte Türkiye’de de son 20 yılda yerel yönetimlerde ve yerel politikalarda gözlenen değişimi değerlendiriyor. Ulusal düzeyde bir metropoliten kent olan İstanbul örneği ele alınarak, bütün bu değişim sürecinin sonucunda oluşturulan yeni büyükşehir belediye modelini, dönemlerine ve belediye başkanlarına göre yerellik-merkezilik çerçevesinde incelerken; eğitim, meslek, doğum yeri, mensup oldukları siyasal parti gibi etkenlerin de karşılaştırılmasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin yapısı ve bu mecliste bulunan kişilerin belediye ve belediyecilik hakkında ne düşündükleri konusunda bilgilere de yer veriliyor. (Kitabın tanıtım metninden alıntılanmıştır.)

Bu icerik 766 defa görüntülenmiştir.