349
EYLÜL-EKİM 2009
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

MİMARLIK

Daniel Borden, Jerzy Elzanowski, Cornelia Lawrenz, Daniel Miller, Adele Smith, Joni Taylor, Haziran 2009, NTV Yayınları, İstanbul, 512 sayfa.

Tarih öncesinden başlayıp günümüze uzanan süreci, on ayrı bölümde detaylı olarak inceleyen kitapta, dünya mimarisinin yapı taşlarına ve çeşitli dönemlerde ortaya çıkan mimarlık akımları ve ünlü mimarlara ilişkin bilgiler yer alıyor. İlkçağ'dan Ortaçağ'a, Rönesans'tan 20. yüzyıla kadar her bölümün başında bulunan zaman çizelgeleri, o dönemdeki siyasi, toplumsal ve bilimsel gelişmelere dair kısa bir giriş, dönemin tanınmış mimarlarına derinlemesine bakış ve önemli eserlerin resimleri, kitabı akıcı ve anlaşılır kılarken, aynı zamanda kitabın tasarımı, aranılan bilgiye ulaşılmasını kolaylaştırıyor. Kitap, sadece mimarlara değil herkese yönelik temel bir başvuru kaynağı niteliğinde.

Bu icerik 1016 defa görüntülenmiştir.