349
EYLÜL-EKİM 2009
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

ARCHILD Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Kongresi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2002 yılından beri toplum ve mimarlık çalışmaları çerçevesinde “çocuk ve mimarlık” konulu bir dizi çalışma gerçekleştiriyor. Çocukların yaşadıkları mekâna, çevreye ve kente yönelik bilinçlenmesini sağlamak, tartışmasız sadece bugüne değil geleceğin mekânlarına, kentlere ve ülke topraklarına, kısaca geleceğimize uzun erimli tasarımlardır. Bu kapsam ve bilinçle yapılan farklı ölçek ve nitelikteki çalışmaların paylaşılması ve ulusal/uluslararası bir platform oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamdaki etkinliklerin dünyada ve Türkiye'de yaygınlaştırılması ve sürekliliğin sağlanması için UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu’nun desteğiyle ilk buluşmanın "İyi Uygulamalar" ana teması ile Uluslararası Mimarlık ve Çocuk (ARCHILD) Kongresi olarak gerçekleşmesi planlanıyor. Bu ilk kongre kapsamında çocuk ve mimarlık ağının oluşturulması, etkinleştirilmesi ve üyelerinin belirlenerek kurucu bir komitenin oluşturulması; ARCHILD Kongreleri’nin iki yılda bir değişik ülkelerde farklı temalarda tekrarlanmasıyla da sürekliliğinin sağlanması düşünülüyor.

18-21 Kasım 2009 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek olan kongre, dünyada ve Türkiye'de çocuk kent, mimarlık kültürü merkezli yapılan çalışmaların teorik ve pratik deneyimlerinin paylaşılarak zenginleştirilmesini sağlamayı amaçlıyor. “Çocuk ve kentsel farkındalık”, “çocuk ve mekân”, “çocuk ve katılım”, “uygulanmış örnekler” konulu ana başlıklar altında ele alınıyor. Konularında uzman davetli konuşmacılarla birlikte, bildiri sunuşları, söyleşiler, forumlar, atölye çalışmaları, geziler gerçekleştirilecek ve sunumlar bir kitapta biraraya getirilecek.

Bilgi için: www.archildworld.org

Bu icerik 917 defa görüntülenmiştir.