402
TEMMUZ-AĞUSTOS 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

3. ULUSAL TASARIM GÜNLERİ SEMPOZYUMU

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Ulusal Tasarım Günleri Sempozyumu “tasarım ve bellek” temasıyla 29 - 30 Eylül 2018 tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştirilecek. Sempozyumun tanıtım metni şu şekilde: “Bellek, var oluşundan beri birey için önemli bir olgu (fenomen) olmuştur, zira tarih bellekten, bellek ise tarihten beslenir. […] Bireylerin bir mekân içinde yaşadıkları deneyimler, bireyin belleğini oluşturur. Mekânı ‘yer’ yapan her şey, bu deneyimlerin oluşmasına katkıda bulunur. Bu deneyimler, kent dokusundan tek bir objeye hatta bazen bir duyuya kadar farklı ölçeklerde var olabilir. Öyleyse doğanın bileşenleri gibi bireyin çevresinde yer alan tüm tasarım öğeleri de deneyimlerin ve buna bağlı olarak belleğin şekillenmesinde rol oynar. Bu nedenle tasarım ve bellek olarak belirlenen sempozyum teması çerçevesinde konuya farklı uzmanlıklardan faydalanarak tasarım alanında yeni bir düşünsel boyut kazandırmak ve farklı ölçeklerde çalışan uzmanların konuya yaklaşımlarının bir arada değerlendirilebileceği bir platform oluşturmak amaçlanmıştır.” Sempozyuma bildiri özeti göndermek için son tarih 6 Ağustos 2018.

Bu icerik 965 defa görüntülenmiştir.