402
TEMMUZ-AĞUSTOS 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

2016 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ: Yapılar, Projeler, Fikirler
N. Müge Cengizkan (ed.) Haziran 2018, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 224 sayfa, Türkçe / İngilizce. ...
BUGÜNÜN TÜRKİYESİ’NDE MİMARLIK?
Evren Aysev (der.), Mayıs 2018, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Türkçe, 292 sayfa. ...
YENİ KENTSEL KRİZ
Richard Florida, Ocak 2018, (çev.) Derya Nüket Özer, Doğan Kitap, Ankara, Türkçe, 296 sayfa. ...
MİMARLIK VE KOPMA
Bernard Tschumi, 2018, (çev.) Alp Tümertekin, Janus Yayıncılık, İstanbul, Türkçe, 332 sayfa. ...
MATBU MİMARLIKLAR: TÜRKİYE’DE 1950’LERDEN 1980’LERE MİMAR OTO-MONOGRAFİLERİ
Selda Bancı, 2018, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, Türkçe, 242 sayfa. ...
MÜŞTEREK MEKÂN: MÜŞTEREKLER OLARAK ŞEHİR
Stavros Stavrides, Haziran 2018, (çev.) Cenk Saraçoğlu, Sel Yayıncılık, Ankara, Türkçe, 279 sayfa. ...
MEKÂN YARATMAK
Scott Doorley, Scott Witthoft, Mart 2018, (çev.) Gamze Sart, Aba Yayıncılık, İstanbul, Türkçe, 272 sayfa. ...