398
KASIM-ARALIK 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Komşum Bienal
    Sevince Bayrak, Yrd. Doç. Dr., MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü, SO? Mimarlık ve Fikriyat

  • Kent Belleğinin Canlandırılması: Samsun Kent Müzesi
    Fatih Us, Yrd. Doç. Dr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Hayal Meriç, Yrd. Doç. Dr, İstanbul Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü
    Giorgi Tsanatskenishvili, Doç.Dr.,Gürcistan Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

İZMİR VE ÇEVRESİ SOSYAL, KÜLTÜREL, EKONOMİK TARİHİ KONFERANSI

Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği konferans, 1850-1950 yılları arasında İzmir kenti ve hinterlandında yaşanan toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel değişimlerin ayrıntılı bir biçimde anlaşılması ve bu konuda yapılan yeni çalışmaların akademik dünyaya tanıtılmasını hedefliyor. İzmir ve çevresinin, Cumhuriyet'in kuruluşunun öncesi ve sonrasındaki demografik, ekonomik, politik ve kültürel çöküntüyü derinden yaşayan bir bölge olarak da akademik ilgiyi hak etmesinden hareketle düzenlenecek olan konferans, 24-25 Kasım 2017 tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İzmir ve çevresinin yaşadığı 'travmatik' dönüşümlerin kapsamlı ve eleştirel perspektifle ele alınabilmesinin önünü açan, disiplinlerarası niteliği ağır basan ve özellikle ulus-devlet tahayyüllerinin ötesine uzanan akademik çalışmaların bu konferansta yer bulması tercih ediliyor. Disiplinlerarası bir perspektifle düzenlenen toplantı; tarih, iktisat tarihi, antropoloji, kültürel çalışmalar, sosyoloji, siyaset bilimi ve demografi gibi disiplinlerden İzmir ve hinterlandı hakkında çalışma yapan araştırmacıların katılımına açık. Ermenice, İngilizce, Türkçe ve Yunanca olacak sunumların eşzamanlı çevirisinin de yapılacağı konferansta ele alınacak İzmir'in 1850-1950 yılları arasındaki hikâyesi, aynı zamanda Türkiye'nin dünya ile etkileşiminin özeti olarak görülebilir.

Bu icerik 897 defa görüntülenmiştir.