398
KASIM-ARALIK 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Komşum Bienal
    Sevince Bayrak, Yrd. Doç. Dr., MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü, SO? Mimarlık ve Fikriyat

  • Kent Belleğinin Canlandırılması: Samsun Kent Müzesi
    Fatih Us, Yrd. Doç. Dr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Hayal Meriç, Yrd. Doç. Dr, İstanbul Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü
    Giorgi Tsanatskenishvili, Doç.Dr.,Gürcistan Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Ahlat Gençlik Kampı Mimari Proje Yarışması

Bitlis Valiliği tarafından Van Gölü’nün kenarında, Ahlat’ta yapılacak olan gençlik kampı projesini elde etme amacıyla açılan yarışma sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada, coğrafyanın barındırdığı kültürel ve sosyal dünyanın izlerinin projeye aktarılarak ‘yere ait olma’ deneyiminin yaşanacağı bir yerleşke tasarlanması beklendi. Yarışmada 66 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül ve 5 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Danışman Jüri Üyeleri

Ahmet Çınar (Bitlis Valisi), A. Mümtaz Çoban (Ahlat Belediye Başkanı), Devrim Çimen (Mimar), Ali Uzay Peker (Sanat ve Mimarlık Tarihçisi)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Özcan Uygur (Mimar)

Asli Jüri Üyeleri

Ömer Selçuk Baz (Mimar), Özgür Bingöl (Mimar), Lale Özgenel (Mimar), Zekeriya Urfan (İnşaat Mühendisi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Emre Şavural (Mimar), Arbil Ötkünç (Mimar), Kerem Oruk (İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

Ulaş Çardak (İnşaat mühendisi, Ahlat Bel.), Okan Güvener (Mimar, Bitlis İl Özel İdaresi), Elif Demiroğlu (Şehir Plancısı), Burak Gülmez (Arkeolog, Bitlis İl Özel İdaresi), Enes Kaplan (Bilgisayar Teknikeri, Bitlis İl Özel İdaresi)

1. ÖDÜL

CİHAN SEVİNDİK mimar, AKIN AKAY AKINCI inşaat mühendisi

Yardımcılar: Ezgi Atalayın, Aykut İğdeli, Cebrail Asnuk, Abdullah Ekinci, Mehmet Mutlutür, Ece Enhoş

PROJE RAPORUNDAN

Tasarım alanındaki kot farklılıkları önemsenerek, programın sosyal bileşenleri ile entegre çalışan bir alt zemin kat organize edilmiştir. Bu kotta konumlandırılan konferans merkezi, restoran ve spa, açık alandaki spor ve etkinlik alanları ile beslenerek sosyal bir alt kot organizasyonu oluşturulmuştur. Van Gölü kıyısındaki spor alanına bağlantı da bu kotta yer alan ve ana yol altından karşı alana uzanan bir geçit ile sağlanmıştır. Zemin kat ve üst katlarda ise daha çok özelleşen konaklama birimleri planlanırken, oluşturulan galeri boşlukları ve köprüler ile işlevler ilişkilendirilmiştir. Yapı ana yaklaşımı batı cephesindeki stadyum tarafından kabul edilerek bu alandan yapıya ve sonrasında kamp alanı ve kent parkına kadar uzanan bir köprü önerilmiş, yapının köprü ile kesiştiği noktada giriş vurgusu artırılarak Selçuklu Taç Kapısı'na göndermede bulunulmuştur. Yapıyı, kanallar tarafından 3'e ayrılmış tasarım alanına bağlayan bu omurganın, farklı spor işlevleri tarafından kullanılan yaşayan bir iskele olması amaçlanmıştır. Özetle, alanın geneli ile farklı kotlarda ilişki kurması planlanan iskele yapı, salt konaklama için kullanılan bir tipoloji yerine farklı kullanıcı tiplerinin bir araya gelebileceği sosyal ve dinamik yapı önerisi getirmektedir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Yapının alanın batı sınırına yakın, kuzey-güney doğrultusunda, çevredeki yerleşimin Van Gölü ile görsel ilişkisini en az etkileyecek şekilde konumlandırılması, lineer, kompakt, tek bir kütle olarak çözülmesi, kalan alanın rekreasyon, spor ve etkinlik alanı olarak önerilmesi, açık alanlarda, ihtiyaç programını zenginleştirerek gençlik merkezi kavramını işlevsel olarak güçlendirecek alternatif program ögeleri sunuyor olması olumludur. Bu tekil kütlenin doğu-batı aksında ve kuzey-güney aksındaki bağlantılarla bir odak noktası, buluşma mekanı ve sosyal alan haline gelmesi, bu anlamda tekil kütlede geçirgenlik potansiyelinin yaratılmış olması, yapı girişinin kütle tektonik dilini kullanarak özelleşmiş olması değerlidir.

2. ÖDÜL

SOYER BAYRAKTAR mimar, EMRE GÜNAY mimar, FATİH YESEVİ OKUR inşaat mühendisi

3. ÖDÜL

TUNA HAN KOÇ mimar, FATMA ZEYNEP ALTINBAŞLI mimar, ÖZGÜR ŞENTÜRK inşaat mühendisi

Yardımcılar: Ayşe Nur Çabuk, Hüseyin Polat

1. MANSİYON

İBRAHİM EYÜP mimar, OLCAY OVALI EYÜP mimar, HAKAN DENİZ ÖZDEMİR mimar, HAKAN ÇATALKAYA inşaat mühendisi

Yardımcılar: Berkay Han Soybora, Bünyamin Atan, Nazlı Göçen

2. MANSİYON

YASİN GÜMÜŞ mimar, RAMAZAN KIZILTAŞ mimar, DOĞAN ÇİFTÇİ inşaat mühendisi

Yardımcılar: İlyas Bakan

3. MANSİYON

BURAK PELENK mimar, EDA YAZKURT PELENK mimar, MUSTAFA İSPİR GÜRBÜZ inşaat mühendisi

Yardımcılar: Damla İçyer, Gülizar İlhan, Baran Can Dağıstan, Meral Demirci, Çiğdem Topaloğlu, Mustafa Nursoy, Dilara Kısa

4. MANSİYON

NECDET KIRHAN YAZICI mimar, OSMAN GÜNEŞ ERDEN mimar, HAKAN BOZ inşaat mühendisi, YÜKSEL CAN inşaat mühendisi

Yardımcı: Oğuzhan Vural

5. MANSİYON

CENK ÇEŞMELİ mimar, MÜGE ERKILIÇ mimar, TOLGA ÇEŞMELİ inşaat mühendisi

Yardımcılar: Ceyda Duruş, Hüseyin Kezer

Bu icerik 2237 defa görüntülenmiştir.