398
KASIM-ARALIK 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Komşum Bienal
    Sevince Bayrak, Yrd. Doç. Dr., MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü, SO? Mimarlık ve Fikriyat

  • Kent Belleğinin Canlandırılması: Samsun Kent Müzesi
    Fatih Us, Yrd. Doç. Dr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Hayal Meriç, Yrd. Doç. Dr, İstanbul Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü
    Giorgi Tsanatskenishvili, Doç.Dr.,Gürcistan Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

ERNST A. EGLI: TÜRKİYE’YE KATKILAR Yerel Yorumlar, Eğitimde Program, Pratiğin Muhasebesi
Ali Cengizkan, Selda Bancı, N. Müge Cengizkan (ed.) Eylül 2017, Anma Programı Dizisi, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 323 sayfa. ...
ANKARA YAZILARI
Nuray Bayraktar, 2017, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, Türkçe, 208 sayfa. ...
GELENEKSEL ADANA: MAHALLELER, SOKAKLAR, BİNALAR
F. Duygu Saban, 2017, Akademisyen Kitabevi, Ankara, Türkçe, 164 sayfa. ...
EŞİTSİZ GELİŞİM: DOĞA, SERMAYE VE MEKÂNIN ÜRETİMİ
Neil Smith, 2017, (çev.) Esin Soğancılar, Sel Yayıncılık, İstanbul, Türkçe, 332 sayfa. ...
MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNE ÇAĞDAŞ ÖNERMELER
Şengül Öymen Gür (ed.), 2017, YEM Yayın, İstanbul, Türkçe, 188 sayfa. ...
MODERNİZM: SAPKINLIĞIN CAZİBESİ / BAUDLEAİRE’DEN BECKETT’E VE ÖTESİNE
Peter Gay, 2017, (çev.) Sibel Erduman, Everest Yayınları, İstanbul, Türkçe, 622 sayfa. ...
SİVİL MİMARİ BELLEK ANKARA 1930-1980
Nuray Bayraktar (yay. haz.), 2017, Koç Üniversitesi VEKAM, Ankara, Türkçe, 288 sayfa. ...