398
KASIM-ARALIK 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Komşum Bienal
    Sevince Bayrak, Yrd. Doç. Dr., MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü, SO? Mimarlık ve Fikriyat

  • Kent Belleğinin Canlandırılması: Samsun Kent Müzesi
    Fatih Us, Yrd. Doç. Dr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Hayal Meriç, Yrd. Doç. Dr, İstanbul Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü
    Giorgi Tsanatskenishvili, Doç.Dr.,Gürcistan Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
ETKİNLİK

Antalya’da Sürekliliği Konuşmak: IV. Uluslararası Mimarlık Bienali

Alişan Çırakoğlu, Mimar

IABA 2017’nin bu yılki teması “Süreklilik” olarak belirlendi. Daha önceki yıllarda da olduğu gibi Bienal kapsamında üretilen deneysel mimarlık işleri, kamusal alanda kentliyle buluşarak bu yılki tema kapsamında “ekoloji” ve “sürdürülebilirliğin” mimarlığı salt teknolojik donatılara indirgemesine karşı eleştirel bir bakış getirdi.

Antalya Uluslararası Mimarlık Bienali’nin dördüncüsü 22 Eylül - 13 Ekim 2017 tarihleri arasında Doç. Dr. Ebru Erdönmez ve Alişan Çırakoğlu küratörlüğünde “Süreklilik” temasını çerçevesinde düzenlendi. Başkanlığını Abdi Güzer’in yaptığı Bienal, Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından organize ediliyor.

İlki 2011 yılında yapılan ve Türkiye’nin ilk mimarlık bienali olan Antalya Uluslararası Mimarlık Bienali’nin ilki Prof. Dr. Tülin Görgülü küratörlüğünde “Kesişme”, ikincisi Prof. Dr. Abdi Güzer küratörlüğünde “Şablon”, üçüncüsü ise Tansel Korkmaz küratörlüğünde “Geleceği Düşünmek” temaları ile düzenlendi.

Bu seneki Bienalin teması olan “Süreklilik” kavramı katılımcılara gönderilen çağrı metninde şu şekilde ele alındı: “Hemen hemen bütün alanlarda giderek öne çıkarılan ‘sürdürülebilirlik’ kavramı bir yandan çevresel ve kültürel bir duyarlılığı, öte yandan bu kavramlar üzerinden meşrulaştırılan yeni bir tüketim alanını temsil etmektedir. Buna karşılık sürdürülebilirlik kavramına komşu olan ‘süreklilik’ kavramı gündelik kültürün aşındırmalarından uzak bir şekilde öne çıkmakta, tasarım, mimarlık ve kentleşme ile doğrudan ilişki kurmaktadır. Küresel kültür yerel duyarlılıkları görmezden gelerek tüketim nesnelerine dönüştürmekte ve tarih, kültür, iklim, gelenek, topoğrafya, malzeme, aidiyet gibi mimarlığı saran kavramlarla yapılı çevre arasında oluşması gereken sürekliliği bir zorunluluk olmaktan çıkarmaktadır. Eklektik yapılaşmaların ve tesadüfi kentsel dönüşümlerin meşruiyet kazandığı günümüz ortamında süreklilik kavramının farklı disipliner ilişkiler içerisinde yeniden hatırlanması ve sorgulanması hayati önem taşımaktadır. Süreklilik bu anlamda korunmuş ya da yenilenmiş çevre, kültür ve tarih bilincine, güçlendirilmiş bir bağlamsal duyarlılığa karşılık gelmektedir.”

Bienalin ana sergisini oluşturan deneysel mimarlık işleri Antalya Karaalioğlu Parkı’nda sergilendi. Serginin büyük ölçüde kamusal açık alanda yer alması mimarlık üretimi ile ilişkili konuların farklı kavramsal yaklaşımlarla ele alınışlarının kentliyle buluşması adına önemliydi.


DENEYSEL MİMARLIK İŞLERİ

Âdeta Mükemmel / Just Awesome

Burak Haznedar, Büşra Koçak, Ufuk Polat

Bu çalışma, yapılı çevrenin saklı durumlarını 'yeni' bir tarihselcilikle ele almakta ve daha önce üretilmemiş mükemmellikte yeni tarihsel süreçler ve anlatılarını üretmeyi amaçlamaktadır.

Akdeniz Üçgeni / Mediterranean Triangle

Oral Göktaş, Sevince Bayrak, Proje Ekibi: Aras Kalkan, Ayberk Özdemir, Dilşad Turna, Eren Hatice Gedik, Gamze Adıgüzel, Merve Akdoğan, Osman Faruk Akkum, Rümeysa Aksoy, Serpil Kardaş, Şengül Has

Bu çalışma, Antalya’nın Akdeniz’i seyrettiği noktalardan birinde, gölgenin mekânsal gücünü denemek için tasarlanmış tamamı ahşaptan imal edilmiş bir strüktür. Arasına yerleştiği iki ağaçla gün boyu işbirliği yaparak, değişen ışık ve gölgelere sebep olan ahşap üçgenler, kamusal alanda bir yerleştirmenin insanla, güneşle, gökyüzü ve manzara ile kurabileceği ilişkileri çoğaltmayı amaçlıyor.

alve0sis: Animat

Nilüfer Kozikoğlu, Proje Ekibi: Orkun Beydağı, Gülay Elbasdı, Nicola Iavarone, Hande Kocabaş, Gizem Kozanoğlu, Nevzat Kuru, Tuna Öğüt, Damla Soyseven

Dev bir yaratığın kemiklerini andıran ya da dev bir kök gibi algılanan yerleştirme, yapısal özelliklerinin yanı sıra deneysel bir süreç içeriyor. Bu süreç, süreklilik sağlayan ağ yapının boşluklu sisteminde, talaş ve mantar miseli birlikteliğini sorguluyor.

Gel-Git

Sacit Arda Karaatlı, Lebriz Atan Karaatlı

Parktaki ağaçların ve dallarının yarattığı dinamik görüntünün soyutlanmasıyla elde edilen ahşap çubukların oluşturduğu (hiyerarşik bir gabaride, anıtsal bir duruş sergileyen) strüktürün içinden farklı farklı desenler oluşturacak şekilde ve kesintisiz bir biçimde dolanan ipten yola çıkan proje, süreklilik temasını ele alıyor.

Kültürel Sürekliliğin İzinde Kırsal Peyzaj Keşifleri-Ege Bölgesi

Meltem Erdem Kaya (Proje Yürütücüsü), H. Serdar Kaya (Araştırmacı), Fatih Terzi (Araştırmacı), Elif Alkay (Araştırmacı), S. Ozan Zeybek (Araştırmacı), Filiz Bektaş Balçık (Araştırmacı), Doğanay Tolunay (Danışman ). Hüseyin Dirik (Danışman), Joan Iverson Nassauer (Danışman), Ezgi Güler (Bursiyer), Gökçe Şahin (Bursiyer), Safiye Elif Serdar (Bursiyer). Damla İşcan (Yardımcı)

Türkiye kırsalını farklı bir bakış açısı ile yorumlayan bu araştırma, kırsal yerleşimlerin özgün yapısını “peyzaj kimliği” üzerinden deşifre ediyor.

Küp

Funda Alyanak Kaya, Kürşad Kaya, Ayça Yasinci, Ceyhun Dirik

Proje, sınırları çizili, diğer nesnelerden kesin çizgilerle ayrılmış bir hacim olarak düşünülen mekân kavramının aksine, farklı algılamalara açık bir hacim olmasından yola çıkıyor. Bu bağlamda tasarlanan küp, günün çeşitli saatlerinde, değişen güneş, ışık ve hava koşullarında, farklı özellikteki kullanıcılara, su ve süreklilik ara kesitinde, mekânsal deneyimler sunuyor.

LOCAL V2.0 / YEREL 2.0

Selçuk Kişmir, N. Gökçe Tüfekçi

Dünyanın herhangi bir kentindeki, tasarlanmış bir yapıyı ve yapının oluşma sürecine katılan aktör ve unsurları çözümleyen bir geniş matris sunmayı hedefliyor. Tek bir yapıyı ortaya çıkaran küresel ölçekli tasarımcı, yüklenici ve tedarikçi ağını ortaya koyarken aynı aktörlere atıfta bulunan geleneksel alt yerelleri de fonda tutarak ikili bir okumaya imkan arıyor.

Motion in the Shell / Kabuktaki Hareket

Melike Altınışık, Proje Ekibi: Tan Akıncı, İrem Coşkun, Büşra Güler, Burak Çelik, Nurcan Sütçü, Damla Erkoç, Melih Altınısık

Mimaride alışılagelmiş yapım geleneklerinin doğadan öğrenerek çağdaş ve dijital üretim teknolojileri ile bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan proje, farklı deneyim alanları yaratarak geleceğe taşınan ‘anı’ların süreklilik arayışından besleniyor.

Komün-aksiyon Duvarlar

Fulya Özsel Akipek, Tuğrul Yazar, Proje Ekibi: Çağatay Bilsel, Dilek Yürük, Gizem Akgün, Işıl Çokuğraş, Özgül Öztürk Aksu, Rahman Çelebi, Serkan Uysal, Uğur Turgut

Mimari bir eleman olan duvarı yeniden tasarlama ve oluşturma üzerine kurgulanmış ortak üretim ve paylaşımı içeren projede, duvarın boşlukları yenebilir bitkilerin yetiştirilebilmesi için tasarlanmış. Proje, bu bitkilerin ekimi bakımı ve hasadı ile sürekliliği, sürdürülebilirliği ve katılımcı bir kent bahçesi hayalinin bir strüktürü.

Bu icerik 1991 defa görüntülenmiştir.