398
KASIM-ARALIK 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Komşum Bienal
    Sevince Bayrak, Yrd. Doç. Dr., MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü, SO? Mimarlık ve Fikriyat

  • Kent Belleğinin Canlandırılması: Samsun Kent Müzesi
    Fatih Us, Yrd. Doç. Dr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Hayal Meriç, Yrd. Doç. Dr, İstanbul Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü
    Giorgi Tsanatskenishvili, Doç.Dr.,Gürcistan Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

AMASYA MERZİFON BELEDİYESİ İŞ VE YAŞAM MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Amasya Merzifon Belediyesi tarafından kentin sosyo-kültürel ve ekonomik yaşamını güçlendirecek ve kent merkezinin canlanmasına katkıda bulunacak çağdaş bir iş ve yaşam merkezinin kazandırılması amacıyla mimari proje yarışması açılmıştır. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada yarışmacılardan, proje alanını yakın çevresiyle ilişkilendiren, yarışma alanının tümünün bütüncül olarak değerlendirilip kent yaşamına katkıda bulunacak şekilde tasarlandığı özgün projeler bekleniyor. Bu kapsamda, tarihî / yapısal, doğal ve sosyo-kültürel çevreye duyarlı mimari ve peyzaj tasarım ilkelerinin belirlenmesi, sosyal ve kültürel donatılara ilişkin özgün önerilerin geliştirilmesi; çevresel sürdürülebilirlik bağlamında enerji verimliliği ihtiyacının karşılanması ile ilgili önerilerin geliştirilmesi; Proje kapsamındaki işlevlerin dağılımında, ticari özellikte ve sosyo-kültürel yaşama katkıda bulunacak mekânlara belli oranlarda yer verilerek fizibilite sağlanması; gece ve gündüz kullanımları dikkate alınarak kent merkezindeki yaşamın iş saatleri dışında da aktif kalmasına katkıda bulunulması; yarışma alanının bütününde erişilebilirliğin dikkate alınması; farklı yaş gruplarının, çocukluların, engellilerin kullanımına uygun çözümler sunulması hedefleniyor. Yarışmaya son katılım tarihi 7 Kasım 2017.

Bu icerik 932 defa görüntülenmiştir.