409
EYLÜL-EKİM 2019
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • “Mimarlıkla Hocalığı Birlikte Gerçekleştirirdi”
    Sema Soygeniş, Prof. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
    Murat Soygeniş, Prof. Dr., S+ ARCHITECTURE Kurucu Ortağı, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması Maçka Yerleşkesi’nde yer alan yapının yerine yeni bir fakülte binası elde etmek amacını taşıyor. 1960’lı yıllarda İşletme Fakültesi olarak inşa edilen ve tarihî Karakolhane binasının doğusunda yer alarak bir köprü ile bağlantılı olarak çalışan bu betonarme yapının olası deprem durumunda çökme riski taşıması dolayısıyla yıkılması ve yerine yarışma aracılığı ile çağdaş, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir eğitim yapısının elde edilmesi amaçlanıyor. Yarışmacılardan bölgenin tarihî kentsel ve mimari dokusuna hassasiyetle yaklaşmaları ve tarihî çevreyi göz önünde bulundurmaları, İTÜ İşletme Fakültesi’nin yeni ihtiyaç programı doğrultusunda yarışmacılardan eğitim olgusunu sorgulamaları ve geleceğin eğitim potansiyellerini değerlendirmeleri isteniyor. Yarışmaya son teslim tarihi 26 Kasım 2019.

Bu icerik 231 defa görüntülenmiştir.