405
OCAK-ŞUBAT 2019
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

LIVENARCH VI: YER DEĞİŞTİREN MİMARLIK KONGRESİ

İlki 2001 yılında gerçekleştirilen “Yaşanabilir Çevreler ve Mimarlık-Livenarch: Livable Environments and Architecture” kongresinin altıncısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından 25 - 28 Eylül tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleşecek. 2019 yılında “Yer Değiştiren Mimarlık” teması ile gerçekleşecek olan kongre, ulusal / uluslararası düzeyde çağrılı konuşmacılar ve katılımcılar ile mimarlık ortamına yeni açılımlar kazandırmayı hedefliyor. Kongrenin tema metninde belirlendiği üzere; bütünleşme, uyum, aidiyet, kalite gibi sosyal, kültürel, ekonomik problemlerin çözümleri, küreselleşen dünyada bugüne değin karşılaşılandan farklı araştırma ve tasarım alanlarını gündeme getirmekte; tüm çözümler, mimari ölçekte yansımasını bulunuyor. Böylece “Yer Değiştiren Mimarlık”, görülebilen / görülemeyen tüm boyutları ile yerlerin, zamanların, mekânların varoluş biçimlerine, varoluşlarına ve var olma savaşlarına etkin bir zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda Livenarch kongresi, “Yer Değiştiren Mimarlık” temasına, kuramsal ve pratik düzlemlerde açıklık getirmeyi hedeflemekte; mimari ve interdisipliner ölçekte belirlenen bellek, aidiyet, dönüşüm, hareketlilik, yersizlik, bağlamdışılık, yıkma, sıradanlık ve olanaklılık temaları kapsamında çağrı yapıyor. Özet teslim tarihi 8 Şubat 2019 olarak belirlenen kongreye ilişkin detaylı bilgi için: livenarch.org

Bu icerik 695 defa görüntülenmiştir.