405
OCAK-ŞUBAT 2019
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
ETKİNLİK

Gaziantep Yesemek’in ve Osmaniye Karatepe-Aslantaş’ın Dünya Mirası Listesi’ne Adaylık Süreçleri Hızlanıyor

UNESCO 1972 yılında hazırladığı “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” ile dünya kültür tarihinde çok önemli dönüm noktalarını oluşturan kültür varlıklarının ve eşsiz doğal varlıkların uluslararası düzeyde tanınmasını ve korunmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda 1978 yılında 12 kültür / doğa varlığı ile başlatılan Dünya Mirası Listesi’nde günümüzde 1092 kültür / doğa varlığı yer almaktadır. Türkiye de 18 kültür ve doğa varlığıyla listede temsil edilmektedir. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde çok sayıda varlık ile yer almak ülkeler için bir övünç kaynağı olmanın yanı sıra, turizm gelirlerine olumlu katkısı da ayrıca cezbedici bir unsur olarak görülmektedir. Türkiye de özellikle 2011’den beri her yıl listeye kültür varlığı dahil etmek için yoğun bir çaba göstermektedir. UNESCO hükümetler arası bir kurum olduğu için ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı listeye önerilecek kültür varlıklarını belirleyerek yasal ve bilimsel süreçleri yürütmektedir. Dünya Mirası Listesi’ne girmek için önerilen kültür varlığının hem “üstün evrensel değeri”nin bilimsel olarak saptanmış ve onaylanmış olması, hem de çok iyi bir şekilde korunduğunun ve gelecekte de korunacağının garantisinin verilmesi gerekmektedir. Bu zorlu adaylık sürecinde yalnız Bakanlığa değil yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve ilgili meslek odalarına da sorumluluk düşmektedir. Bu bağlamda yerel kurum ve kuruluşların çabalarıyla Kasım ayında gerçekleştirilen iki etkinlik ile Gaziantep Yesemek arkeolojik sit alanı ve Osmaniye Karatepe-Aslantaş arkeolojik sit alanı için başlatılan UNESCO Dünya Mirası süreçleri kayda değerdir.

2. Uluslararası Yesemek Sempozyumu: Tunç Çağından Ortaçağa Mimaride Heykel ve Taş

Zeynep Eres

Doç. Dr., İTÜ Mimarlık Bölümü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ICOMOS Türkiye ve Gaziantep Üniversitesi ile birlikte 6-8 Kasım 2018 tarihleri arasında “Tunç Çağından Ortaçağa Mimaride Heykel ve Taş” konulu Uluslararası Yesemek Sempozyumu’nu düzenlemiştir. Bu bilimsel etkinlikte ilin güneyde Suriye sınırında yer alan ve Geç Hitit Dönemine ait taş heykel işliği olduğu düşünülen Yesemek arkeolojik sit alanın Dünya Mirası Listesi’ne girebilmesi için gerekli bilimsel veriler paylaşılmış ve tartışılmıştır. Konunun uzmanı arkeologların, koruma mimarlarının ve malzeme koruma uzmanlarının sunduğu bildiriler Yesemek’in Dünya Mirası Listesi’ne girebilmesi için yapılan hazırlıklara katkı sağlarken, bir arkeolojik alanın korunması sürecinde birlikte çalışması gereken farklı uzmanlık alanların bir buluşma platformuna dönüşen sempozyum ayrıca yararlı olmuştur. Bu bağlamda ICOMOS Türkiye Milli Komitesi 2. Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’ın “UNESCO Dünya Mirası Kavramı ve Arkeolojik Sitler” başlıklı davetli konuşması ufuk açıcı nitelikte olmuştur. Sempozyumun ilk gününde Yesemek’e teknik gezi düzenlenmiş, sonraki iki günde yoğun bir bildiri sunumunun ardından “Yesemek’in Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesine Girme Hazırlık Süreci İçin bir Yol Haritası” başlıklı forumda, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve kurumlarından bilim insanları ile UNESCO ve ICOMOS’un yurtdışından gelen uzmanları görüş bildirerek katkı sağlamışlardır.

Dünya Mirası “Karatepe-Aslantaş”

Erol Doğan

Y. Mimar

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi 15. dönem yönetimi, Osmaniye Temsilciliği’nin öncülüğü ve ev sahipliğinde 2 Kasım 2018 tarihinde Osmaniye Valisi Sn. Ömer Faruk Coşkun’un da katılımıyla ‘‘Dünya Mirası Karatepe-Aslantaş” konulu bir panel düzenlenmiştir. Karatepe-Aslantaş’ta ilk kazı çalışmaları 1940’lı yıllarda başlatılmış ve Çukurova bölgesinin bu önemli Geç Hitit yerleşimi, yalnız mimari özellikleriyle değil, içerdiği çift dilli yazıtları sayesinde bir Anadolu dili olan Luvicenin çözülmesini sağladığı için bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştır. Kazı başkanı Prof. Dr. Halet Çambel arkeolojik alanın kültür tarihi açısından taşıdığı büyük önemi görerek yazıtların ve heykellerin yerinde özgün halde korunabilmesi için 1952 yılında Roma Merkezî Restorasyon Enstitüsü ile ortak koruma projeleri geliştirmiş ve Türkiye’nin ilk büyük ölçekli uluslararası arkeolojik alan koruma çalışmaları böylelikle gerçekleştirilmiştir. Karatepe-Aslantaş bilimsel öneminin yanı sıra arkeolojik alan koruma tarihi açısından da oldukça özgün bir niteliğe sahiptir. Bu bağlamda günümüze çok iyi durumda korunarak gelmiş bu arkeolojik alanın hakettiği Dünya Mirası Listesi’ne girmesi için yerel kurum ve kuruluşların birlikte bir inisiyatif geliştirmesi önemlidir.

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi Başkanı Ozan V. Tüzün ve TMMOB Mimarlar Odası Osmaniye Temsilciliği Başkanı Halise Şen konuşmalarında bu panelin farkındalık yaratarak başta Kadirli ve Osmaniye olmak üzere sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda ülkemize büyük katkı sağlayacağını belirtmişlerdir. Bir anlamda Karatepe-Aslantaş’ın ülkemiz adına Dünya Mirası Listesi’ne alınması gerektiğini ifade etmişlerdir. Panele katılarak bizleri onurlandıran Osmaniye Valimiz Sn. Ömer Faruk Coşkun da konuşmasında Karatepe-Aslantaş’ın UNESCO Dünya Mirası olmasının değeri ve bu konunun önemine bir kez daha vurgu yaparak her türlü katkıda birlikte yol alınabileceğini belirtmişlerdir.

Panel konuşmacılarından TMMOB Adana Şubesi üyesi Y. Mimar Erol Doğan “Yerinde korumanın öncülüğünde Mars’a kadar uzanan bir süreç”, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Mazlum ise “UNESCO Dünya Mirası ve Türkiye” konularıyla katılımcıları bilgilendirdiler. Panele; Osmaniye Belediye Başkan Yardımcıları Burcu Ateş Yücer ve Fatma Teke, Osmaniye Ticaret Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Ozan Tüzün ve şube üyeleri, TMMOB Mimarlar Odası Osmaniye Temsilciliği Başkanı Halise Şen ve temsilcilik üyeleri, İnşaat Mühendisleri Odası Üyeleri, Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KA-VAK) Genel Başkanı Ahmet Demirel ve yönetim kurulu, KA-VAK Adana Şube Başkanı Emine Şişman Varmış ve yönetim kurulu, KA-VAK Kadirli Şube Başkanı İbrahim Boysal ve yönetim kurulu ile KA-VAK üyeleri, T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erdinç Kadıoğlu, Muhtarlar derneği olmak üzere geniş bir katılım sağlanmıştır. Bu panel ile Kadirli ve Osmaniye mülki amirlerimizin, milletvekillerimizin, yöneticilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve en önemlisi de halkımızın Karatepe-Aslantaş’ın UNESCO Dünya Mirası olması yönünde gösterecekleri duyarlılığa dikkat çekerek Kadirli ilçesinin gerçek bir kültür ve turizm şehrine dönüştürülebileceğini gösterebilmek adına önemli bir başlangıç yapılmıştır. Bu anlamda Kadirli halkının ve kamuoyunun konu ile ilgili algısını geliştirerek, şehrimize değer katacak olan bu konunun sahiplenilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Eğitim, kültür ve sanat konularında etkin sivil toplum kuruluşlarının da konuyu sahiplenmesi kültürel değerlerimizin gelecek kuşaklara taşınması için oldukça önemlidir ve başarıya giden yolda büyük bir etkendir. Bu uzun ve zorlukları çok olan yolda her kesimin katılım ve desteklerinin sağlanması hedefe ulaşabilmek için büyük önem taşımaktadır.

Bu icerik 1491 defa görüntülenmiştir.