405
OCAK-ŞUBAT 2019
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

İÖ. 6. YÜZYILDAN 14. YÜZYIL SONUNA KADAR BÜYÜK İMPARATORLUKLAR DÖNEMİNDE ANADOLU KENTLERİ

Sevgi Aktüre, Kasım 2018, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Türkçe, 896 sayfa.

Sevgi Aktüre'nin Anadolu kent ve kentleşme tarihini bir zaman dizin içinde ele aldığı "Tarih İçinde Anadolu Kenti" üçlemesinin son kitabı Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan çıktı. Kitabın tanıtım metni ise şu şekilde: “Üçlemenin ilk iki kitabı Anadolu'da Bronz Çağı Kentleri (1994) ve Anadolu'da Demir Çağı Kentleri (2003) adlarıyla Tarih Vakfı Yurt Yayınları dizisinden yayımlanmıştı. Diğer iki kitapta olduğu gibi bu kitapta da yazar Anadolu gibi çok kültürlü bir coğrafyada yaşayan insanların, yaşamın bütünselliğini kavrayabilmesinin ve kimseyi ötekileştirmeden birlikte yaşayabilmesinin ön koşulunun zaman - mekân ilişkisini doğru olarak kurgulayabilmesi olduğunu vurgulamaktadır. Aktüre'ye göre disiplinler arası ve karşılaştırmalı bir çalışma alanının ürünü olan kent tarihleri bir toplumun belleğidir. Her dönemde ortaya çıkan yeni bulgular ve yeni yorumlarla kent tarihleri yeniden yazılacak, toplumun belleğinin güncellenmesine katkıda bulunacaktır. Yazar bu kitabında her dönemde çok çeşitli işlevleri ve mekânları barındıran kentlerin insan yaratısının en uzun ömürlü, en kolektif ve en devingen ürünü olduğunun altını çiziyor, hedeflediği okur kitlesinin sadece tarihçiler ya da tarih bilenler ve okumayı sevenler değil ‘sokaktaki insan’ olduğuna işaret ediyor.”

Bu icerik 807 defa görüntülenmiştir.