400
MART-NİSAN 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Derginin Mutfağından
    Aslı Tuncer Madge, Mimar, Eylül 2013’ten beri Yayın Sekreteri ve Yayın Komitesi üyesi

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

KIRSAL MİMARLIK MİRASININ KORUNMASI – TÜRKİYE’DEN VE DÜNYADAN ÖRNEKLER

Kemal Kutgün Eyüpgiller, Zeynep Eres, Ayşe Ceren Bilge, Merve Arslan Çinko (Yay. Haz.), 2017, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, Türkçe, 214 Sayfa.

 

İTÜ bünyesinde gerçekleştirilen lisansüstü tez ve araştırmalardan üretilen "Kırsal Mimarlık Mirasının Korunması: Türkiye'den ve Dünyadan Örnekler" kitabının tanıtım metni şu şekilde: “Türkiye’de tarihî kentlerin yapılarıyla, sokak ve meydanlarıyla, yeşiliyle bir bütün olarak korunması pek başarılamamış, çoğu yerleşimde parçalanmış dokular ve az sayıda kültür varlığı değeri olan yapı kalmıştır. Ancak Türkiye’de son yıllarda tarihî kentlerdeki geleneksel yapıların korunması için yoğun çaba sarf edilmekte, bu alan için ayrılmış kamu fonlarıyla çok sayıda restorasyon çalışması yapılmaktadır. […] Sürekli göç veren, sahipsiz alan köylerdeki kırsal mimarlık mirası da büyük bir tehdit altındadır. Oysa ki geniş Türkiye coğrafyasında varlığını sürdüren geleneksel köyler bize geçmişin bugünden farklı değerleri olan renkli ve zengin kültürünü sunar. Bu vazgeçilemez mimarlık mirasının saptanması, belgelenmesi ve korunmasının sağlanması da mimari koruma uzmanlarının temel görevlerinden biridir. Bu yayında ülkemizin farklı coğrafi bölgelerinden toplam 14 yerleşimi konu edinen makaleler derlenmiştir. Doğu Karadeniz’den Trakya’ya, Doğu Anadolu’dan Ege’ye farklı bölgelerde gerçekleştirilen bu çalışmalar ile bir yandan Türkiye’nin zengin kırsal kültürlerini örneklemek, bir yandan da bu mirasın korunması için bir duyarlılık oluşturmak amaçlanmıştır.”

Bu icerik 1285 defa görüntülenmiştir.