MART-NİSAN 2018
 
MİMARLIK
400

 
MİMARLIK'tan


Toyo Ito Mimarlık Müzesi (TIMA)

Mimarlık 400. | March-April 2018

MİMARLIK DÜNYASINDAN

Yatay / Dikey Rant Düzeni

Sami Arkadaşımızın Umudunu Geleceğe Taşıyalım

İnci Aslanoğlu İçin

Giriş

Mimarlığın Gündeminden Yansıyanlar

Mimarlık Eleştirisinin 2000’lerdeki Serüveni

Değişen / Dönüşen Mimarlık Eğitimi

Mimarlık’ta Geçmişe Bakış

Mimari ve Kentsel Korumanın Mimarlık’tan Yansıması

Dönüşen Kentlerde Mimarlık Üzerine

Mimarlığın Düşünsel Boyutu: Mimari Kuram

Yarışma Kültürüne Katkılar

Mimarlık-Mühendislik Ara Kesitinde: Yapı Üretimi ve Teknolojisi

Derginin Mutfağından

Giriş

Kişisel Çabalardan Profesyonelliğe: Türkiye’de Mimarlık Dergilerine Kısa bir Bakış

Dünden Yarına: Avrupa’dan Örneklerle Dijitalleşme Çağında Dergiler

Temsilden Söyleme: ABD’deki Yayınlar Üzerinden Mimarlığı Tartışmak

Mimarlık’ın Öncülü Bir Dergi: Mimarlık 1944-1953

Meslek Örgütlenmesinde Maruf Önal

Anıların Duvarlarıyla: Maruf Önal’ın Reks Sineması

Ölçütün İçkinliği: Maruf Önal’ın Yarışma Değerlendirme Notlarının Düşündürdükleri

YAYINLAR

Sürdürülebilir ve Dönüştürülebilir Mimarinin Peşinde: Pemulung


KÜNYE
KÜNYE