382
MART-NİSAN 2015
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Türkiye'deki Modern Mobilya Tasarımları Gün Yüzüne Çıktı
    Yaşar Üniversitesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü: Zeynep Tuna Ultav, Yrd. Doç. Dr.
    İzmir Ekonomi Üniversitesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü: Deniz Hasırcı, Doç. Dr.; Seren Borvalı, Araş. Gör.; Hande Atmaca, Araş. Gör.

YAYINLARKÜNYE
ANMA PROGRAMI: EGLI

ERNST A. EGLI: TÜRKİYE’YE KATKILAR Yerel Yorumlar . Eğitimde Program . Pratiğin Muhasebesi

Mimarlar Odası, Türkiye’nin mimarlık kültürüne katkıda bulunmuş ve bugün hayatta olmayan mimar(lar)ın anısını yaşatmak üzere kurguladığı Anma Programı ile, Mimar Kemalettin Bey, Seyfi Arkan, Zeki Sayar, Hâluk Baysal-Melih Birsel programlarının ardından, 2014-2016 döneminde Ernst A. Egli’yi Türkiye’deki katkıları bağlamında gündeme taşıyor.

Egli, Seçici Kurul’un şu sözleri ile uzun bir aradan sonra yeniden mimarlık kamuoyunun gündemine taşınmıştı: "Ülkemizde bulunduğu 1927-1940 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde yönetici ve eğitimci olarak mimarlık eğitimi programında çağdaş anlayışlara açılan reformu gerçekleştiren; uygulamacı mimar-şehirci olarak tasarladığı ve Maarif Vekaleti’ne bağlı olarak kurduğu Mimarlık Bürosu vasıtasıyla gerçekleştirilen 50’ye yakın proje ve yapılar ile 20’ye yakın şehir planı tasarımıyla Türkiye’de “modern mimarlık” hareketinin daha iyi anlaşılması, malzeme ve teknolojinin yerel boyutlarıyla anlaşılıp bir yeni bileşimde yorumlanması, mimarlık, şehircilik ve sanatın birbiriyle ilintilerinin daha yakından kavranması için emek veren; günümüzde yapılarının bir bölümü ilgisizlik ve yıkılma tehdidiyle karşı karşıya bırakılan; ülkesi İsviçre’ye döndükten sonra da Türkiye’ye ilgisini aynı konularda yazarak ve tartışarak sürdüren Ernst Arnold Egli’nin Türkiye mimarlığına olan büyük katkısının Mimarlar Odası Anma Programı çerçevesinde önümüzdeki iki yıl boyunca çeşitli yayın ve etkinliklerle gündeme getirilmesi, belgelenmeye ve değerlendirilmeye başlanmasına, karar verilmiştir."

Mimarlar Odası Anma Programı’nı, İsviçreli mimar Egli üzerine araştırmaları tetiklemek üzere, “ERNST A. EGLI: TÜRKİYE’YE KATKILAR: YEREL YORUMLAR . EĞİTİMDE PROGRAM . PRATİĞİN MUHASEBESİ” program başlığı altında, Elvan Altan, Afife Batur, Ali Cengizkan, Müge Cengizkan, Derin İnan, Eyüp Muhcu ve Bülend Tuna’dan oluşan Anma Programı Komitesi üyeleri yürütüyor. Egli üzerine yeni ve özgün araştırmalar, derginin hemen her sayısında sürekli bir bölüm olarak yer alacak.

MİMARLIK dergisi olarak, Egli konusunda özgün araştırmalar içeren yeni katkılar için açık çağrıda bulunuyoruz.

 


Bu icerik 3991 defa görüntülenmiştir.