382
MART-NİSAN 2015
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Türkiye'deki Modern Mobilya Tasarımları Gün Yüzüne Çıktı
    Yaşar Üniversitesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü: Zeynep Tuna Ultav, Yrd. Doç. Dr.
    İzmir Ekonomi Üniversitesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü: Deniz Hasırcı, Doç. Dr.; Seren Borvalı, Araş. Gör.; Hande Atmaca, Araş. Gör.

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi

Anamur Belediyesi tarafından duyurulan “Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi Mimari Proje Yarışması” ile eski adı "Top Beleni" bugünkü adı “Atatepe” olan ve kent merkezinin hemen kuzeyinde bulunan 152 rakımlı tepede bir sosyal merkez tasarlanması ve çevresinin düzenlenmesi amaçlandı. Ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin belirlenmesi; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanmasının amaçlandığı yarışma serbest, ulusal ve tek kademeli olarak düzenlendi. Yarışmada 127 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül ve 5 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Mehmet Türe (Anamur Belediye Başkanı)

Kemal Dündar (Anamur Belediyesi Plan ve Proje Müdürü)

Sinan Burat (Yrd. Doç.Dr., Peyzaj Mimarı)

Fatih Yılmaz (Şehir Plancısı)

Ömer Yılmaz (Mimar)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Hasan Şener (Prof. Dr. Mimar)

Fatma Cânâ Bilsel (Prof. Dr., Mimar)

Müyesser Ebru Erdönmez (Doç. Dr., Mimar)

Özcan Uygur (Yüksek Mimar)

Kamil Körhasanoğulları (İnşaat Mühendisi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Meltem Uçar (Yrd. Doç.Dr. Mimar)

Eser Yağçı (Dr. Mimar)

Suat Kurt (İnşaat mühendisi)

RAPORTÖRLER

Fadime Güngör (Mimar), Ahmet Kaya (Şehir Plancısı)

 

1. ÖDÜL

OYA ESKİN GÜVENDİ mimar, AYÇA YONTARIM mimar

PROJE RAPORUNDAN

Anamur kentinin kuzeybatısında yükselen, kent ve çevresine hâkim bir tepe olan Atatepe'ye araç yaklaşımı, mevcut yolların düzenlenmesi ile sağlanmakta olup, kentlinin yaya bağlantısı tepenin en alçak noktası olan güney yönünden başlayarak, mevcut eğim ve topografyaya uygun şekilde tepenin kuzey noktasına ve tasarlanan örtünün giriş saçağına ulaşmaktadır. Yaya ve gezinti yolları güzergâhında tasarlanan seyir ve dinlenme terasları kentlinin doğaya dokunabildikleri, kent yaşamından uzaklaştıran, ancak kentten kolayca ulaşabildikleri noktadadır. Anamur'un hâkim tepesi Atatepe kentin seyir noktası olmakla beraber, kent belleğinde önemli bir noktadadır. Kentin her noktasından algılanan bu tepede tasarlanan kütlenin hafızalarda ki algısını kaybetmeden, topografik yapıyı tamamlayan ve doğal strüktür ve siluete minimum müdahale edilerek tepeyle bütünleşen bir örtü olması gerektiği öngörülmüştür. Mevcut öngörülen Kentlinin tepeye ulaştığı notada örgütlenen sosyal mekânlar bu belleği bozmadan minimum cephe verecek şekilde dikey olarak yerleştirilmiştir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Program verilerine yalın bir örtü altında getirdiği çözüm ve kütlenin hafifliği, arazinin mevcut yapısına ve peyzaj değerlerine saygılı tutumu ve siluette doğal çevreyle uyumu takdir edilmiştir. Kapalı, yarı açık, açık mekânlar arasında kurduğu denge başarılıdır. Üst örtü altında oluşturulan mekânların kamusal niteliği, programın alt parçalarını oluşturan mekansal organizasyonda esneklik potansiyeli yanında özellikle yarı açık mekanlarda oluşturulan mikro klima olumludur. Buna karşılık ana girişten güney yönünde oluşturulan aksın uzunluğu eleştirilmiştir. Bina yakın çevresindeki peyzaj düzenlemelerinin yeterince geliştirilmemiş olması olumsuz bulunmuştur.

2. ÖDÜL

KAMİL KAPTAN mimar, TUĞBA BAHAR YILMAZ mimar, PINAR ONGUN mimar

3. ÖDÜL

EMRE ŞAVURAL mimar, RAMAZAN AVCI mimar, FATİH YAVUZ mimar, SEDEN CİNASAL AVCI mimar

1. MANSİYON

MURAT ÇETİN mimar, EVİN ERİŞ mimar, MEHMET HAMARAT mimar

Yardımcılar: Ulaş Aksoylu, Pınar Çuhadar, Yağız Kayaoğlu, Abdülvahit Öz

2. MANSİYON

İBRAHİM EYÜP mimar

Yardımcılar: Hale Keskinalemdar

Danışmanlar: Hakan Deniz Özdemir, Serkan Çakıt, Olcay Ovalı Eyup

3. MANSİYON

ERVİN GARİP mimar, BANU GARİP mimar

Yardımcılar: Deniz Kozluca, Turan Altıntaş

4. MANSİYON

DAMLA BAŞARAN mimar, ŞEYDA AYTEKİN mimar, TUĞBA TEKİN ATEŞ mimar

Yardımcılar: Nilay Aydoğmuş Çelebi, Banu Akbulut Ircı, Eda Karakuş Avcı

5. MANSİYON

TAMER BAŞBUĞ mimar, HASAN ÖZBAY mimar

Yardımcılar: Özlem Arvaz, Murat Olgün, Can Özcan, Mahsure Köse

Danışmanlar: C. Baran İdil, Aslı Özbay

Bu icerik 4139 defa görüntülenmiştir.