379
EYLÜL-EKİM 2014
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLAR

  • Dilsiz Anıtlar
    Melih Emre Acar, Arş. Gör., Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık BölümüKÜNYE
YAYINLAR

İÇ MİMARLIKTA YAPI BİLEŞENLERİ VE NESNELER

Graeme Brooker, Sally Stone, Ağustos 2014, (çev.) Neslihan Şık, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 184 sayfa.

Literatür Yayıncılık’ın İç Mimarlık Temelleri Dizisi’nin dördüncü kitabı olan Yapı Bileşenleri ve Nesneler, soyut bir şeyin vazgeçilmez niteliği olan bileşenler ve görülüp dokunulabilen maddi şeyler olan nesneleri odak noktasına alıyor. İç mekân tasarımı uygulamaları üzerine kapsamlı, net ve aydınlatıcı bir kaynak oluşturmayı amaçlayan kitap, yapı bileşenlerini ve nesneleri içlerinde bulundukları mekânların tasarımına ve bağlamına göre tartışıyor ve bölümlere ayırıyor. İşlevle ilgili malzemeler, ölçek ve iç mekân ile nesne arasındaki ilişkiyi inceleme yöntemleri iç mimarlık bölümlerinde eğitim alan öğrencilere bir rehber oluşturacak şekilde açıklanıyor. Ayrıca ana metni takip eden sözlük de konuyla ilgili terminolojiye ayrıca değiniyor. Nesnelerin tasarım ilkeleri, iç mekânda konumlandırılmaları, karakter, mekân algısı, ritim, ölçeği ifade etmek, bileşenler ve nesnelere uygun ve belirgin niteliklerin nasıl ortaya çıkarılacağı kitapta tartışılırken, hem öğrencilere hem de pek çok sektörde iç mekân tasarımı ve iç mimarlıkla ilgilenen profesyonellere hitap eden temel bir kaynak hazırlanmış oluyor.

Bu icerik 1737 defa görüntülenmiştir.