379
EYLÜL-EKİM 2014
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLAR

  • Dilsiz Anıtlar
    Melih Emre Acar, Arş. Gör., Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık BölümüKÜNYE

MİMARLIK'tan

Aslı Tuncer

Ülke gündeminin daha sakin olmasına alıştığımız yaz aylarını Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle oldukça hareketli geçirdik. Bir seçim döneminde daha iktidarın, gücünü tek merkezde toplamak için her türlü mücadeleyi verdiğine tanık olduk. Bu sayıda, merkezileşmenin planlama alanına yansıması olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı tek yetkili kurum haline getiren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ni gündeme taşıdık. Şehir plancısı Remzi Sönmez, yönetmeliğin ihtiyaç duyulan hangi düzenlemeleri getirdiğine ve olumlu sayılabilecek yönlerine genel bir bakış sunarken, yaratacağı olası sorunlara dair de birkaç önemli vurgu yapıyor.

Bu sayıda yer alan Ferhat Hacıalibeyoğlu'nun makalesi, planlama ve tasarım süreçlerinde bir demokratikleşme yöntemi olarak sıklıkla telaffuz edilen “katılım” olgusuna dair bir model önerisi sunup, konunun Türkiye’deki algılanma biçimlerini sorgulamamıza neden olurken, çıkan bir haber, konuyu örnekleyerek ‘merakımızı’ giderdi. Eylül 2013’te uzun zamandır sıkça karşılaşmadığımız bir yargı sonucu olarak, Beyoğlu imar planları mahalle derneklerinin açtığı dava ile “planların katılım sağlanmadan hazırlandığı” gerekçesi ile iptal edilmiş idi. Karar sonrasında yeniden hazırlanmakta olan planlarla ilgili Temmuz 2014’te hane halkları ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bir toplantı yapılmıştı. Tabii ki katılım esası ‘gereği’ ile düzenlenen toplantıda, planlara dair bir bilgilendirme yapılmaksızın, sadece katılan 50 kişilik gruptan görüşlerini iletmeleri istenmişti. Bu şekilde planlanan bir saatlik toplantı için, “süreçte tamamlanması gereken bir adım olmanın ötesine geçemedi” demek çok da yanlış olmayacaktır sanırım.

“Katılımcı planlama”yı, “planlama sonrası (sözde) katılım” olarak algılayan anlayış değişmediği sürece, "katılım" bizim için sadece 'içimizi ferahlatan' bir olgu olmaya devam edecek gibi duruyor.

Bu icerik 4494 defa görüntülenmiştir.