379
EYLÜL-EKİM 2014
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLAR

  • Dilsiz Anıtlar
    Melih Emre Acar, Arş. Gör., Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık BölümüKÜNYE
YARIŞMA

Adana Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası

Adana'da zamana direnen, kalıcı değerler taşıyan, çağını yansıtan, simge değeri yüksek, sürdürülebilir, ekonomik, rasyonel ve özgün çözümler aracılığı ile mimarlığın gelişmesinin hedeflendiği Adana Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması, Adana Ticaret Odası tarafından serbest, ulusal ve tek kademeli olarak düzenlendi. Adana'da proje üretiminde, ulusal yarışma yoluyla proje elde edilmesine öncülük etmek; mimari tasarım kalitesinin gelişmesini sağlamak; kente özgün mimarlık eserleri kazandırmak; kentin doğal, ekolojik ve sosyal yaşamına duyarlı, sürdürülebilir, erişilebilir, çevresine referans oluşturabilecek bir mimarı anlayışın gelişmesine katkıda bulunmak; yer aldığı bölgenin nitelikli dönüşümüne katkı sağlamak hedefleriyle açılan yarışmada elde edilecek projenin süreç içerisinde ortaya çıkacak mekân gereksinimlerine olanak sağlayacak şekilde ofis mekânlarının tasarımına yönelik esnek ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmiş olması önemsendi. Yarışmada 132 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül, 5 mansiyon ve 5 satınalma verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Atila Menevşe (ATO YK Başkanı)

Tarkan Kulak (ATO Meclis Başkanı)

Bekir Kamışlı (Mimar, TMMOB MMO Adana Şb. Başkanı)

Ceyhun Baskın (Y. Mimar)

Suphi Civelek (İnş. Y. Müh., TMMOB İMO Adana Şb. YK Üyesi)


ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Cânâ Bilsel (Prof. Dr., Mimar)

Alper Ünlü (Prof. Dr., Mimar)

Celal Abdi Güzer (Prof. Dr., Mimar)

Feride Önal (Doç. Dr., Mimar)

Namık Erkal (Doç. Dr., Mimar)


YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

İpek Durukan (Yrd. Doç. Dr., Mimar)

Gülertan Akyüzlüer (Dr., Mimar)


RAPORTÖRLER

Aysin AYSU (Y. Mimar, Seyhan Belediyesi), Barış Gökhan TOPAL (Avukat, ATO İdari İşler ve İnsan Kaynakları Müdür Vekili), Sait Özkal YÜREĞİR (Y. Mimar, MO Adana Şb. YK Üyesi)


1. ÖDÜL

ERKAN ERDOĞAN mimar

Yardımcı: Mustafa Yıldırım

Danışmanlar: Yüksel Konkan, Fuzuli Topal, Kemal Güravşar

PROJE RAPORUNDAN

Tasarım alanı konumu itibari ile erişilebilirliği yüksek konumdadır. Kentin Doğu – Batı aksı üzerinde olması algılanabilirliğini arttırmakta, kent için simgesel olma durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bölgenin kamuya hizmet veren yapılar ile tanımlı olmasına rağmen, yapıların içe dönüklüğü ve ulaşılabilirliği kamusal kullanım olarak büyük bir problem olarak görülmüştür. Bu veriler doğrultusunda erişilebilirliğin ve ulaşılabilirliğin maksimum seviyeye çıkarılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, yapının Doğu – Batı aksı üzerinde simgesel varoluşunun yanı sıra açık – kapalı alan ilişkileri ile mekânsal süreklilikler sağlanmıştır. […] Tasarlanan yeni ATO, Adana için simgesel bir yapı olmayı, davetkarlığı ve kamusallığı ile öne çıkmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla yapı mimari dilinde sade formlar ve malzemeler tercih edilmiş, projede doğal taş, brüt beton ve cam ağırlıklı olarak kullanılmıştır.

JÜRİ RAPORUNDAN

Mimari programın gruplanarak mekânsal kurguda ve kütle düzeninde güçlü bir biçimde ifadesini bulması, dolu boş hacimlerle elde edilen kütle plastiği ve zemin katın kamusal mekânla kurduğu ilişkiler başarılı bulunmuştur. Meclis ve konferans salonları ve diğer sosyal mekânlar ile ofis birimlerinin ayrılmasının binanın işletilmesinde kolaylık sağlayacağı düşünülmüş, bodrum katlarda otopark dışında bir kullanım olmaması olumlu bulunmuştur. Buna karşılık, toplantı salonunun ofis birimleriyle iç içe geçmesi ve dolaşım sistemindeki süreksizlikler eleştirilmiş, sosyal mekânların erişim kolaylığı açısından kendi içerisinde yeniden düzenlenmesinde yarar görülmüştür.


2. ÖDÜL

BORA ÖRGÜLÜ mimar, T.DİDEM AKYOL ALTUN mimar


3. ÖDÜL

CİHAN SEVİNDİK mimar, DOĞAN TÜRKKAN mimar

Danışmanlar: Tolga Sezgin, Murat Ağçay, Necdet Tunalı


1. MANSİYON

MEHMET METİN POLAT mimar, BİLGE ALTUĞ mimar, GÖKHAN TURAN mimar, BAŞAK ŞAHİN mimar


2. MANSİYON

M. ZAFER AKDEMİR mimar

Yardımcılar: Ece Günal, Sayat Tulumciyan, Hasan Taştan, Mihriban Şahin, Handan Akyürek, Ahsen Düşgün


3. MANSİYON

SÜLEYMAN AKKAŞ mimar, NİHAL ŞENKAYA AKKAŞ mimar

Danışmanlar: Ümit Dişliler, Fatma Kaygısız Sarıca, Rıza İnce


4. MANSİYON

ERCE FUNDA mimar, ORKUN ÖZÜER mimar, ERSEN GÖMLEKSİZ mimar

Danışman: Selim Velioğlu


5. MANSİYON

ATA KURT mimar, DOĞANCAN DEMİR mimar, İRFAN ERTİŞ mimar

Yardımcı: Gökçen Erkılıç


SATINALMA

RAHMİ UYSALKAN mimar, HANİFİ SEKMEN mimar

Yardımcılar: Hüseyin Ahmet, Seçil Kona, Anna Cojocar, Vladimir Calmic, Haki Coşkun

Danışmanlar: Tuncay Gün, Süleyman Akım, Engin Ulucak


SATINALMA

İLKER İĞDELİ mimar, NECDET BEKER mimar, CEYDA GÖKOĞLU mimar

Yardımcılar: Meltem Yazal, Ünal Ali Özger, Elif Gözlügöl, Ahmet Kurtuluş, Abdullah Onur Şahin, Funda Ergün, Pınar Delioğlu, Sezin Şahin


3. SATINALMA

MERT VELİPAŞAOĞLU mimar, TUBERK ALTUNTAŞ mimar, VEFİK YİĞİT YALGIN mimar


4. SATINALMA

DERYA EKİM ÖZTEPE mimar, OZAN ÖZTEPE mimar

Yardımcılar: Deniz Ekim Çubukçu, Umut Sert


5. SATINALMA

TAMER BAŞBUĞ mimar, HASAN ÖZBAY mimar, ÖZLEM ARVAS mimar

Yardımcılar: Düşra Korkmaz, Murat Ölgün, Mahsure Köse

Danışmanlar: C. Baran İdil, Aslı Özbay

Bu icerik 5430 defa görüntülenmiştir.