379
EYLÜL-EKİM 2014
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLAR

  • Dilsiz Anıtlar
    Melih Emre Acar, Arş. Gör., Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık BölümüKÜNYE
YAYINLAR

PARALAKS ODA

Semra Aydınlı, Burçin Kürtüncü, Nisan 2014, Cenkler Matbaacılık, İstanbul, 268 sayfa

Kitapta, süreç odaklı bir mimari tasarım stüdyo ortamı, pedagojik açılımlar ve yapılan tüm çalışmalar birbiriyle ilişkisi bağlamında ele alınıyor. Son yıllarda çok sık dile getirilen “Öğrenci Merkezli Eğitim”e yönelik bir tasarım pedagojisi için olası ortam ve koşullar, “Paralaks Oda” adlı stüdyoda birlikte öğrenme kültürü üzerine inşa ediliyor. Atölye çalışmaları ile deneyimsel bilgi birimi oluşturma, program geliştirme denemeleri ve okumalarla devam eden öğrenme pedagojisine yönelik bir “süreç tasarımı” kitabın içeriğini oluşturuyor. Kitaba konu olan paralaks stüdyoda öğrencinin deneyim yoluyla / sezgi ile bilgiye ulaşma, bilgi üretme, farklı derslerde kazandığı bilgi birikimini kullanma becerilerinin geliştirilmesi sayesinde bilgiye dönüştürme yollarını anlama, yaratıcı düşünme ve eleştirel düşünme için bilgi ve beceri geliştirme zemini oluşturacağı belirtiliyor.

Bu icerik 1512 defa görüntülenmiştir.