379
EYLÜL-EKİM 2014
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLAR

  • Dilsiz Anıtlar
    Melih Emre Acar, Arş. Gör., Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık BölümüKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

UIA 2014 DURBAN SONUÇ BİLDİRİSİ: BİLDİRİ 2050-ACİL VE ZORUNLU

Doğal çevrenin tümü ile karşılıklı bağımlılığımızı belgeleyen “Sürdürülebilir Bir Gelecek için Bağımlılık Chicago Bildirisi”ni (18-21 Haziran 1993) hatırlatarak, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliği mesleğe ve mesleği uygulamaya ilişkin sorumluluklarımızın merkezine yerleştirerek;

Ayrıca “2015 Sonrası Kalkınma Gündemi” ve sürdürülebilir bir geleceği sağlama sürecine yönelik “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nin önemini belirterek, özellikle başlı başına bir önem taşıyan “kentleri ve insan yerleşmelerini kapsayıcı, güvenlikli, esnek sağlamlıkta ve sürdürülebilir yapma” hedefini destekleyerek;

Dünya genelinde enerji üretiminde ve endüstri sektörlerinde karbondioksit salımının 2050’ye kadar aşamalı olarak azaltılmasını ve enerji sistemlerinin neden olduğu toplam sera gazı salımının 21. yüzyılın ikinci yarısında aynı şekilde azaltılmasını öngören yeni bir anlaşmaya varılması amacıyla 2015’de Paris’te toplanacak olan UNFCCC Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Konferansını hatırlatarak;

Küresel enerji tüketiminin ve karbondioksit salımının %70’nin kentsel alanlardan, genellikle binalardan kaynaklandığını hatırlatarak;

Gelecek 20 yılın sonunda, dünya konut stokunun yaklaşık % 60’na eşit bir alanın inşaata ve yenileme amaçlı inşaatlara açılmış olacağı öngörülmektedir. Bu bize, küresel yaygınlıkta bina inşaatlarında 2050’ye kadar karbondioksit salımını aşamalı azaltacak şekilde bir düzen getirerek fosil yakıtlarının neden olduğu karbondioksit salımının düşürülmesi konusunda geçmişte benzeri görülmemiş bir fırsat sağlamaktadır.

Bu fırsatı sonuna kadar değerlendirerek bütün dünyada etik açıdan tutarlı ve sosyal sorumluluğa dayalı bir gelişmeye katkıda bulunma sorumluluğumuz olduğunu hatırlatarak;

Bu sorumluluk, doğal kaynakları ve doğal yaşam çevrelerini koruyan ve geliştiren, temiz hava ve su sağlayan, her yerleşimin kendi içinde yenilenebilir enerji ürettiği, sürdürülebilir, esnek sağlamlıkta, sıfır karbon üreten ve sağlıklı yapılı çevrelerin planlanmasını, tasarlanmasını, daha yaşanabilir yapılar ve yaşama alanları geliştirilmesini kapsamaktadır.

UIA, üye ülke örgütleri ve ortakları olarak, UIA Durban Kongresi’nde kabul ettiğimiz bu “BİLDİRİ 2050 - ACİL VE ZORUNLU” ile UNFCCC Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Konferansı’na katılacak taraflara ve bütün dünyaya, gerçekten sürdürülebilir, eşitlikçi ve adil bir gelecek konusunda duyduğumuz sorumluluğa ilişkin güçlü bir mesaj gönderiyoruz.

UIA olarak kesinlikle biliyoruz ki, iklim değişikliğinin getirdiği sorunlara karşı şimdi eyleme geçilmemesi durumunda, gelecek kuşaklar ve bugün zaten aşırı iklim koşulları, doğal afetler ve yoksulluktan etkilenmekte olan insanlar büyük bir risk altına girecektir.

Mimarların yapılı çevre planlamasında ve tasarımında merkezî bir rol üstlendiğinin ve 2050 yılına kadar karbon salımının sıfıra düşürülmesi gerekliliğinin ve insanlara barınma koşullarında eşit erişim olanakları sağlanması sorumluluğumuzun bilincinde olarak, aşağıdaki eylemlerin desteklenmesini görev biliriz:

  • Kentlerde, kentsel gelişim alanlarında ve yeni yapılarda karbon salımını sıfıra indirecek şekilde, yani yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak bir yıl boyunca kendi ürettikleri veya dışarıdan bu tür kaynaklardan aldıkları enerjiden daha fazlasını tüketmeyecek şekilde planlamak ve tasarlamak.
  • Varolan kentleri, kentsel gelişim alanlarını ve yapıları sıfır karbon koşuluna uygun olarak yenilemek ve iyileştirmek, bunu yaparken kültürel ve tarihî miras değerlerine saygı göstermek.
  • Sıfır karbon koşulunu uygulama olanağı olmayan durumlarda, kentleri, kentsel gelişim alanlarını, yeni yapıları ve yenileme projelerini, gelecekte bütün enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kendi üretebilecek veya dışarıdan bu tür kaynaklardan alabilecek şekilde planlamak ve tasarlamak.
  • İlkesel açıdan bir yükümlülük olarak 2005 amaçlarına varmak üzere araştırmalar yapmak ve gerekli hedefleri belirlemek.
  • Topluluk yerleşimleri için toplumsal sorumluluk üstlenen bir mimarlığı savunmak, teşvik etmek ve şu konularda gerekli bilgi ve araçlara eşit olanaklarla erişimi sağlamak ve geliştirmek:

  • Sürdürülebilir, esnek sağlamlıkta, kapsayıcı ve düşük karbon salımlı / sıfır karbon koşullarını yerine getiren bir yapılı çevrenin planlanması ve tasarımı.
  • Her yerleşim alanının kendi içinde sıfır veya düşük maliyetli yenilenebilir enerji ve doğal kaynak sistemleri tasarımı (Örneğin, pasif ısıtma ve soğutma, su kaybının önlenmesi ve suyun depolanması, güneş enerjisiyle sıcak su sağlanması, gündüz ışığından yararlanılması ve doğal havalandırma sistemleri).

İMZALAYANLAR: UIA (Uluslararası Mimarlar Birliği), ARCASIA (Asya Bölgesel Mimarlar Konseyi), AUA (Afrika Mimarlar Birliği), ACE (Avrupa Mimarlar Konseyi), FPAA (Panamerikan Mimarlar Birlikleri Federasyonu), CAA (Britanya Uluslar Topluluğu Mimarlar Örgütü), UMAR (Akdeniz Mimarlar Birliği), UIA Young Architects (UIA Genç Mimarlar), CIALP (Portekizce Konuşan Mimarlar Uluslararası Konseyi), DOCOMOMO, FAU (Acil Durum Mimarları Vakfı), AHA (Aktif Konut Birliği), WGBC (Dünya Yeşil Bina Konseyi), ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi)

DESTEKLEYEN: Architecture 2030

Bu icerik 1599 defa görüntülenmiştir.