379
EYLÜL-EKİM 2014
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLAR

  • Dilsiz Anıtlar
    Melih Emre Acar, Arş. Gör., Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık BölümüKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

7. ULUSLARARASI YÖRESEL YERLEŞMELER SEMİNERİ

Bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından 15-17 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan 7. Uluslararası Yöresel Yerleşmeler Semineri 2014’ün teması “Yöresel Mimariyi Yeniden Değerlendirmek: Kuram ve Pratik, Gelenek, Kimlik ve Küreselleşme” olarak belirlendi. Her iki yılda bir düzenlenen ISVS (International Seminar for Vernacular Settlement) konferanslarının 6. sı Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) evsahipliğinde 19-21 Nisan 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Konferansın çağrı metninde yeni dünya düzeninin küreselleşmenin etkisinde yöresel (verneküler) yerleşmeler üzerinde zorlayıcı yeni koşullar oluşturduğuna vurgu yapılarak, Modernite adı altında Batılılaşmanın en uzaktaki köye kadar nüfuz ettiğini ve değişim dinamiklerini harekete geçirdiği belirtiliyor. Konferans, kültürel kimlik tanımını besleyen yöresel geleneklerin küreselleşmenin müdahalesine karşı koyabilmek için önemli olduğuna işaret etmeyi ve çağdaş dünyadaki yapılı / yapay çevrenin gelişiminde yöresel olanın gerçek rolünün daha iyi anlaşılmasını sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, yöresel yerleşmelerin tanım ve ilgili kavramlarının zaman içerisinde nasıl değiştiğini sorgulamak ve köklü geleneklerin değerini anlamak, mimarlıkla ilişkisini yeniden keşfedip yeniden içine almanın önemine vurgu yapmak konferansın diğer amaçları arasında.

Bu icerik 1374 defa görüntülenmiştir.