379
EYLÜL-EKİM 2014
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLAR

  • Dilsiz Anıtlar
    Melih Emre Acar, Arş. Gör., Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık BölümüKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOCOMOMO_TÜRKİYE “TÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI X” BAŞLIKLI POSTER SUNUŞLARI

DOCOMOMO_Türkiye (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the MOdern MOvement) Ulusal Çalışma Grubu’nun “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” konulu etkinlikler dizisinin onuncusu, 31 Ekim-2 Kasım 2014 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin ev sahipliğinde Erzurum’da gerçekleştirilecek. 2004 yılından itibaren yoğun bir katılımla her yıl düzenlenen poster sunuşları ile DOCOMOMO girişiminin hedeflediği belgeleme ve tescil çalışmasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, girişimin ülkemizdeki modern mimarlık mirasına dikkat çekmek amacının duyurulması ve geniş çevrelerce paylaşılması yönünde de önemli gelişme sağlanacağı düşünülüyor.

Katılımcılar hazırladıkları yapıyı tanıtan kısa bir sözlü sunuş yaparken, sunulan yapıyı / yapı grubunu / yerleşimi tanıtan posterler etkinlik boyunca sergilenecek. Ayrıca,  davetli konuşmacıların sunuşlarının ve panelin de yer alacağı etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine, özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dışındaki üretime dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanıyor. Toplantıya katkıda bulunmak isteyenlerin; 1920′ler ile 1970′ler arasında üretilmiş olan modern mimarlık örneklerine ilişkin yapı/yerleşim tanıtım formlarını en geç 05 Eylül 2014 gününe dek iletmeleri bekleniyor.

Bu icerik 1501 defa görüntülenmiştir.