417
OCAK-ŞUBAT 2021
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Mimarın Adı Yok…
    Deniz İncedayı, Prof. Dr., MSGSÜ Mimarlık Bölümü, Mimarlar Odası Genel Başkanı

  • Depremin Ardından İzmir: İhmal Nerede, Sorumluluk Kimde?
    A. Muzaffer Tunçağ, Eski İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı, Eski Konak Belediye Başkanı
    Özgür Bozdağ, Öğr. Gör. Dr., DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
    İlker Kahraman, Dr., Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

OFF - MODERN MİMARLIK
Svetlana Boym, Kasım 2020, (çev.) Cemal Yardımcı, Lemis Yayınları, İstanbul, Türkçe, 85 sayfa. ...
SİNEMATOGRAFİK MEKÂNIN TASARIMI VE ALGISI
Haldun İlkdoğan, Kasım 2020, Sapiens Yayınları, İstanbul, Türkçe, 134 sayfa. ...
İNSAN İÇİN KENTLER
Jan Gehl, Ekim 2020, (çev.) Erdem Erten, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Türkçe, 280 sayfa. ...
GENEL PLAN
Hermann Josef Stübben, Eylül 2020, (çev.) Nihat Ülner, Janus Yayıncılık, İstanbul, Türkçe, 184 sayfa. ...
İSTANBUL'UN YABANCI VE LEVANTEN MİMARLARI
Cengiz Can, Eylül 2020, Arketon Yayıncılık, İstanbul, Türkçe, 248 sayfa. ...
MİMAR SİNAN NEDEN BİR TASARIM DEHASIDIR?
Reha Günay, Ocak 2020, YEM Yayın, İstanbul, Türkçe, 128 sayfa. ...
LE CORBUSIER TÜRKİYE’DE: İZMİR NAZIM PLANI (1939-1949)
Didier Laruche, Jean-Lue Maeso, Volker Ziegler, Haziran 2020, Kırmızı Kedi Yayınları, İstanbul, Türkçe, 240 sayfa. ...
KENT HAKKI: SOSYAL ADALET VE KAMUSAL ALAN MÜCADELESİ
Don Mitchell, Ekim 2020, (çev.) Aydan Çavdar, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, Türkçe, 368 sayfa. ...