417
OCAK-ŞUBAT 2021
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Mimarın Adı Yok…
    Deniz İncedayı, Prof. Dr., MSGSÜ Mimarlık Bölümü, Mimarlar Odası Genel Başkanı

  • Depremin Ardından İzmir: İhmal Nerede, Sorumluluk Kimde?
    A. Muzaffer Tunçağ, Eski İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı, Eski Konak Belediye Başkanı
    Özgür Bozdağ, Öğr. Gör. Dr., DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
    İlker Kahraman, Dr., Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

İBB Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü tarafından alanın çevresel korumaya uygun ve çağdaş bir anlayışla tasarlanması için tüm potansiyellerinin değerlendirilerek mekânsal kalitesinin yükseltilmesi amacıyla açılan kentsel tasarım yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak açılan yarışmada 53 proje değerlendirmeye alındı, 3 eşdeğer ödül ve 5 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Ekrem İmamoğlu (İBB Bşk.), Mahir Polat (İBB Gen. Sek. Yrd.), Serap Öbekci (İBB Etüd ve Projeler Daire Bşk.), Şerdil Dara Odabaşı (Kadıköy Belediye Bşk.), Ömer Yılmaz (İPA Yarışmalar Koordinatörü)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Ebru Firidin Özgür (Şehir Plancısı)

Özgür Bingöl (Mimar), Hakan Demirel (Mimar), Cem İlhan (Mimar), Seher Demet Kap Yücel (Peyzaj Mimarı)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Esra Akbalık (Mimar), Ahmetcan Alpan (Şehir Plancısı), Münire Sağat (Peyzaj Mimarı)

RAPORTÖRLER

Çetin Bayazit (İnşaat Müh.), Başak Çelik (Mimar), Gökhan Gül (İnşaat Müh.)

EŞDEĞER ÖDÜL

HATİCE BÜŞRA AL ÖZDİLEK mimar, OZAN ÖZDİLEK mimar, BİHTER ÖZTÜRK mimar, ARZU KUTKAM NUHOĞU peyzaj mimarı, BORA YERLİYURT şehir plancısı, mimar, MEHMET DORUK ÖZÜGÜL şehir plancısı

JÜRİ RAPORUNDAN

Önerilen yapı yoğunluğu tartışılmakla birlikte kalıcı yapısal müdahalelerin sınırlı tutulması, arkeopark önerisi, yapısal peyzaj ve bitkisel peyzaj alanı dengesi, bisiklet ve yaya yolu çözümü olumlu bulunmuştur. Çarşı ile yaya bağlantısını kurma çabası başarılı bulunmuştur. Peyzaj stratejisi bağlamında zeminde geçirgen yüzeyler kullanılması su yönetimi açısından olumludur. Önerilen etkinlik alanının kıyı bandında yer alan yapısal peyzajdan yeşil bir kuşak ile ayrılması, üretilen bu mekânın kullanım esnekliği ve dinamik yapısını desteklemektedir. Bununla birlikte projede genel ulaşım kararları yetersiz bulunmuştur. Transfer noktası veya toplu taşım depolanma alanlarına ve etaplamaya yönelik herhangi bir bilgi bulunmaması üst ölçek kararlarını zayıflatmıştır. Eminönü-Karaköy İskelesi önüne yerleştirilen işlevler, meydanla bütünleşmediğinden olumsuz bulunmuştur. Tören Alanı’nın ortadan kaldırılmış olması eleştirilmiş ve olumsuz bulunmuştur. Şehremaneti parkı için önerilen düzenlemeler, doğal bir alan içinde aşırı sert zemin ve yapısal peyzaj elemanı kullanımı nedeniyle olumsuz bulunmuştur. Kadıköy Atık Su Ön Arıtma Tesisi (İSKİ) yakınında dolgu alanda önerilen yeraltı otoparkı eleştirilmiştir.

EŞDEĞER ÖDÜL

SELAHATTİN TÜYSÜZ mimar, HASAN SITKI GÜMÜŞSOY mimar, ERHAN VURAL mimar, PELİN TÜYSÜZ mimar, NURSEN GÜMÜŞSOY KISAR peyzaj mimarı, SERKAN SINMAZ şehir plancısı

JÜRİ RAPORUNDAN

Proje dili, kurgusu ve analiz tekniği özgün bulunmuştur. Üst ölçek analizlerin kıyı, makroform ve ekolojik sistem odaklı yapılması ve güçlü bir tarihsel bağlama dayandırılması olumlu bulunmuştur. Alanın ekolojik olarak, üst ölçekten alt ölçeğe inen sistem bütününde oluşturulması ve yeşil alan fonksiyonlarındaki detaylandırmayla bu güçlü ekolojik sistemin bir parçası olması sağlanmıştır. Yapısal ve bitkisel peyzajın dengesi ve yağmur suyu yönetimi önerileri olumlu bulunmuştur. Kentsel belleğe referans vererek günümüz kent yaşamına katkı sağlayacak yaklaşımların geliştirilmesi olumlu bulunmuştur. Odak bağlantıları ile alanın ilişkisini yeni yaya akışı olanakları yaratarak kurması, kesintisiz yaya yoluna ve engelsiz erişime dair ilkelerin belirlenmiş olması değerli bulunmuştur. Çarşı içinde Güneşlibahçe Sokağına giren taşıt trafiği kararı eleştirilmiştir. Rıhtım Caddesinde yol kesitinin araç lehine genişletilmesi olumsuz bulunmuştur. Haldun Taner üst kottaki çözümleri olumlu bulunurken, alt kottaki (bodrum) müdahalesi, Haydarpaşa Garı’nın mevcut fonksiyonun değiştirilmesi tartışılmıştır.

EŞDEĞER ÖDÜL

MEHMET CEMİL AKTAŞ peyzaj mimarı, PINAR KESİM AKTAŞ mimar, ŞEYMA KAHRAMAN peyzaj mimarı, RUMEYSA KONUK peyzaj mimarı, ECEM SEVİN peyzaj mimarı, EZGİ UMUT TÜRKOĞLU peyzaj mimarı, BAŞAK İNCEKARA şehir plancısı

JÜRİ RAPORUNDAN

Tespitlerini aktarma yöntemi ve analiz, kavramsal şema ve diyagramlar olumlu bulunmuştur. İstanbul kültür ve sanat odakları içerisinde Kadıköy’ün yerinin vurgulanması dikkate değer bulunmuştur. Buna ek olarak projenin, temel stratejisinin mekânın kullanıcılarının beklenti ve ihtiyaçları üzerinden geliştirilmesi değerli bulunmuştur. Söğütlüçeşme ve Çarşı ile kıyıdaki meydanlar arasındaki bağlantıların başarılı bir şekilde ele alınması olumlu bulunmuştur. Alan ve çevresinde canlı türlerine yaklaşımı, ayrıca önerilen Haydarpaşa Parkı içerisindeki dere rehabilitasyonu ve farklı canlı türleri için yaşam ortamı olumlu bulunmuştur. Farklı karakterdeki yeşil alanların (çayır, park ve sazlık) tanımlanmış olması olumlu bulunmuştur. Alan içinden tarif edilen araç yollarının Moda bağlantısı tam olarak anlaşılamamıştır. Alanın içerisinde mevcutta İSPARK otoparkı bulunan bölgeye kabuk altında minibüs, otobüs, dolmuş bekleme alanı önerisi tartışılmıştır. Kadıköy Atık Su Arıtma Tesisi (İSKİ) alanı ile ilgili trafiği düzenlerken yapılan giriş işlevsel bulunmamıştır. Anıtsal nitelikte ağaçları göze almadan tasarım yapılması olumsuz bulunmuştur.

1. MANSİYON

CİHAN SEVİNDİK mimar, SIDDIK GÜVENDİ mimar, EDA EKİM YILMAZ peyzaj mimarı, ÖZGE MÜBERRA AKYÜZ şehir plancısı

2. MANSİYON

İBRAHİM ALP şehir plancısı, SENA MİRAY KARAKAŞ mimar, JÜLİDE ALP şehir plancısı, NUR SOYBELLİ SEZGİN peyzaj mimarı

3. MANSİYON

GAMZE ÇEVİK peyzaj mimarı, NUR HİLAL MAKULOĞLU peyzaj mimarı, FERDİ İNANLI peyzaj mimarı, MERYEM MÜZEYYEN FINDIKGİL mimar, NURÇE DÜZALAN SALMAN mimar, AYÇA ÖNCÜ YILDIZ şehir plancısı, SÜLEYMAN CAN ÇİNKILIÇ peyzaj mimarı, HALİL EROĞLU mimar, CANAN ACAR peyzaj mimarı, MURAT ŞİRİN peyzaj mimarı, BURAK BAŞ peyzaj mimarı, CELAL DURMAGEL peyzaj mimarı

4. MANSİYON

EMREHAN ÖZCAN şehir plancısı, DORUK GÖRKEM ÖZKAN peyzaj mimarı, EMRE KUL peyzaj mimarı, BERNA DİLER mimar, SERKAN KÖÇER mimar

5. MANSİYON

FATMA SEZGİN mimar, şehir plancısı, SÜREYYA TOPALOĞLU mimar, FİRDEVS ÜNAL mimar, DİLEK YÜRÜK peyzaj mimarı

Bu icerik 1494 defa görüntülenmiştir.