417
OCAK-ŞUBAT 2021
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Mimarın Adı Yok…
    Deniz İncedayı, Prof. Dr., MSGSÜ Mimarlık Bölümü, Mimarlar Odası Genel Başkanı

  • Depremin Ardından İzmir: İhmal Nerede, Sorumluluk Kimde?
    A. Muzaffer Tunçağ, Eski İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı, Eski Konak Belediye Başkanı
    Özgür Bozdağ, Öğr. Gör. Dr., DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
    İlker Kahraman, Dr., Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

ANAMED KONUŞMALARI: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ORTAÇAĞ ANADOLU İSLAM MİMARİSİNDE OLAĞANÜSTÜLÜK ALGISI

ANAMED Konuşmaları’nın ilki Oya Pancaroğlu’nun katılımı ve Suzan Yalman’ın moderatörlüğünde “Divriği Örneği Üzerinden Ortaçağ Anadolu İslam Mimarisinde Olağanüstülük Algısı” başlılığıyla gerçekleşecek. Anadolu’da, ortaçağdan günümüze gelen anıtlar arasında eşsizliğiyle tanınan, bunun yanı sıra, hayranlık uyandıran meşhur taç kapıları kadar şaşaalı bir dizi yoruma da yol açan Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi hakkında iki yapının etrafında örülen müstesnalık havası uzun vadede bağlamsal kopukluğa sebep veren yorumları teşvik etmiştir.  Bu sunum, çeşitli yorumların geçerliliğini tartışmaktan ziyade, Divriği’ye atfedilen olağanüstülüğün temelini irdelemek ve “anıtsal istisnacılık” olarak tabir edilebilir yaklaşımların ortaçağ Anadolu İslam mimarlık tarihi üzerindeki etkisini sorgulamayı amaçlıyor. 21 Ocak 2021 tarihinde İngilizce olarak gerçekleşecek etkinliğe kayıt ve detaylı bilgi için https://anamed.ku.edu.tr/ adresi ziyaret edilebilir.

Bu icerik 651 defa görüntülenmiştir.