410
KASIM-ARALIK 2019
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

MEKÂN SEMPOZYUMU

Mimarlar Odası Samsun Şubesi ev sahipliği ve işbirliğiyle gerçekleştirilecek felsefe, politika, mimarlık ve sinema disiplinleri üzerinden mekân hakkında tartışmaların yapılması amaçlanan Mekân Sempozyumu, 12-14 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. Sempozyum çağrı metni şu şekilde: “Günümüzde mekân, sıkça referans verilen ve literatürde ağırlık kazanan bir kavram olarak öne çıkmaya ve geniş bir disiplinlerarası perspektifle ele alınmaya başlamıştır. Özellikle; mimarlar, kent bilimciler, coğrafyacılar, sosyologlar, siyaset bilimciler, felsefeciler, ekonomistler, sinemacılar ve benzer alanlarda çalışma yapanlar, kendilerine özgü bakış açıları çerçevesinde mekân üzerine düşünmeye ve üretmeye yönelmişlerdir. […] Mekân olgusu, günden güne geniş bir akademik yelpaze içerisinde tartışılmakta ve farklı yön ve yöntemler ışığında çok boyutlu bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu bağlamda mekânı yerleşik bir yaklaşımla anla(t)mak yerine; felsefi, politik, mimari ve sinematik perspektiflerden hareketle mekân üzerine düşünmeyi ve tartışmayı amaçlayan bir sempozyum yapılması fikri ortaya çıkmıştır. […] Dört farklı disiplin üzerinden mekân okuması yapan düşünürleri, araştırmacıları bir araya getirmeyi ve bu çerçevede mekânın nasıl algılandığını ve/veya yorumlandığını anlamayı amaçlayan bu sempozyumda sunulacak bildiriler, Düzenleme Kurulu’nun değerlendirmesinin ardından kitaplaştırılarak yayımlanacaktır.”

Bu icerik 212 defa görüntülenmiştir.