329
MAYIS-HAZİRAN 2006
 
MİMARLIK'tan

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

YAYINLAR

‘CUMHURİYET’İN ‘ANKARA’SI

Derl. Tansı Şenyapılı, Ocak 2005, ODTÜ Yayıncılık, Ankara; 401 sayfa.

1990 Ankara Nazım Planı’nı hazırlayan ekibin yöneticilik görevlerinden birini yürüten ve daha sonra da ODTÜ Şehir Bölge Planlama Bölümü’nde uzun süreler planlama stüdyosu koordinatörlüğü yapan ‘Ankara Plancısı’, Özcan Altaban’a armağan olarak hazırlanan kitap, Ankara üzerine çeşitli çalışmalarda bulunmuş bir grup plancı ve mimarın makalelerinden oluşuyor. “Ankara’nın Tarihini Yazmak”, “Ankara’nın Planları”, “Ankara Kentinde Plan Uygulamaları”, “1980 Sonrası Ankara Kenti Dönüşüm Süreçleri” ve “Anılarda Ankara” başlıklarını taşıyan beş bölümden oluşan kitap, sadece Ankara’nın planlama tarihine ışık tutmakla kalmayıp, Ankara kentinin yaşadığı sosyal ve kültürel dönüşümleri de bu tarihsel sürecin vazgeçilmez bir parçası olarak mercek altına alıyor. Kitaptaki makaleler, kente sadece bir tasarım ürünü olarak bakmaktan öte, kenti sosyal bir olgu olarak inceleyerek kent planlama deneyimlerinin zenginliğini ortaya çıkarıyorlar.

ÇEVRE ESTETİĞİ

Jale Erzen, Ocak 2006, ODTÜ Yayıncılık, Ankara; 155 sayfa

1975 yılından bu yana ODTÜ’de çevre estetiği konusunda dersler veren Jale Erzen’in kitabı son yıllarda coğrafyadan felsefeye, ekolojiden psikolojiye kadar birçok ilgi alanına referans olan ‘çevre’ kavramıyla ‘estetik’ yaklaşımların potansiyel ilişkilerini irdeliyor. “Doğa”, “ekoloji”, “peyzaj”, “kent” ve “ekolojik estetik” kavramlarına algı ve çevre ilişkisine, pratik ve estetik algılar çerçevesinde bir okuma sunan Erzen, bu konuda geniş bir literatür içeren fenomenolojik yaklaşımların da bir dökümünü sunuyor. Genellikle kentlerde endüstriyel üretimin yarattığı olumsuz koşullarla bağdaştırılan “ekoloji” ve “çevre” kavramları da böylece farklı bir bakış açısıyla inceleniyor. Buradan hareketle kitap, “çevre estetiği” kavramını da sadece çevreye sağlıklı ve duyarlı argümanlarla tartışmak yerine, konuyu toplumsal estetik algılar ve kültürel alışkanlıklar çerçevesinden tartışmaya açıyor.

METAFOR OLARAK MİMARİ: DİL, SAYI, PARA

Kojin Karatani, Mart 2006, Çev. Barış Yıldırım, Metis Yayınları, İstanbul; 214 sayfa

Kariyerine Japonya’da edebiyat eleştirmenliği yaparak başlayan Karatani’nin yazıları, felsefe, mantık, siyasal iktisat, kültürel antropoloji, sosyoloji ve kent çalışmalarına kadar pek çok konuyu içinde barındırır. Bu kitabında da benzer şekilde mimarlık, bir metafor olarak pek çok biçimselleştirmelerin gerçekleştirdiği bir sistem olarak ele alınmakta. Kendini klasik disiplinlerin katılaşmış yapılarından soyutlarken, Kant, Marx ve Wittgenstein gibi felsefecilerin yolunu açtığı eleştiri geleneğini devam ettiren bir tavır sergiliyor. Önsözünü Arata Isozaki’nin yazdığı kitap, mimarinin vazgeçilmezleri olan yapma, kurma, inşa etme kavramlarını farklı bir felsefi yaklaşımla sorgularken, Batı ve Doğu dünyası arasındaki farklı oluşumlara ve mimari düşünce yapılarına da ışık tutuyor.

İNSANCA YAŞAMAK İÇİN ŞEHİR VE KONUT

Derl. Turhan Yörükân, 2005, Çev. Ayda Yörükân, Babil Yayıncılık, Ankara; 190 sayfa.

Daha önce Ayda Yörükân tarafından çevrilmiş ve ayrı ayrı basılmış olan iki kitabın biraraya getirilerek yeniden düzenlenmesi ile ortaya çıkan kitabın ilk bölümü, 1933 yılında Le Corbusier’nin sekreterliğini yaptığı CIAM Konferansı sonrasında basılan Atina Anlaşması’nı içeriyor. İkinci bölüm ise Sorbonne Üniversitesi profesörü ve ünlü bir şehir sosyoloğu olan Chombart de Lauwe ve arkadaşlarının, aralarında Corbusier’nin de bulunduğu bir dizi Fransız şehirci, mimar ve mühendisleriyle aile ve konut ilişkisi üzerine yaptıkları araştırma ve değerlendirmelerden oluşuyor. Bu iki çalışmanın biraraya getirilmesiyle Corbusier’nin de damgasını vurduğu bir dönemin modern şehircilik kuramlarına bir bütünlük getiriliyor.

Bu icerik 985 defa görüntülenmiştir.