329
MAYIS-HAZİRAN 2006
 
MİMARLIK'tan

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMA

BURSA KAPLIKAYA REKREASYON VADİSİ

“Yıldırım Belediyesi tarafından açılan yarışmanın amacı, Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi olarak tasarlanacak ve kentin görsel kalitesini attırarak, insanların, sosyal ve kültürel aktivitelerinde birlikteliklerini sağlayacak bir odak noktası oluşturmak ve Bursa kentine ihtiyaç duyduğu çağdaş bir ‘cazibe merkezi’ kazandırmaktır. Yarışma, kentlilik bilinci ışığında, ilçeye yeni bir kimlik kazandırmak, kente bütünlük katmak, çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelere yanıt vermek, kentlinin dinleneceği, eğleneceği, alışveriş yapacağı, konaklayacağı yeni bir merkez alanı kazandırmak amaçlandı.”

Yarışma, Yıldırım Belediyesi sınırları içinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda kentsel rekreasyon alanı olarak gösterilen, Kaplıkaya deresi kenarında 200.000 m2’lik bir bölgede düzenlendi. 26 Ağustos 2006 tarihinde sonuçlanan yarışmada 23 proje değerlendirildi; bunlar arasından, 3 ödül, 5 mansiyon ve 5 satınalma ödülü verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Özgen Keskin (Yıldırım Belediye Başkanı)

Eren Altun (Şehir Plancısı)

Turgay Ateş (Dr., Şehir Y. Plancısı, Peyzaj Mimarı)

Ahmet Aybar (Mimar)

Mustafa Karakoç (Mimar, Yıldırım Belediyesi Teknik Bşk. Yrd.)

Adem Özdemir (İnş. Müh., İnşaat Müh. Odası Bursa Şb. Bşk.)

Şaziye Sezginer (Mimar, Çekül Vakfı Bursa Şb. Bşk.)

Cihat Öztürk (İnş. Müh., DSİ Bölge Md. Yrd.)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Baran İdil (Y. Mimar, Şehir Plancısı)

Zekai Görgülü (Prof. Dr., Mimar)

Neslihan Türkün Dostoğlu (Prof. Dr., Mimar)

Zuhal Ulusoy (Doç. Dr., Mimar)

Hilmi Güner (Mimar, Peyzaj Mimarı)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Nuran Ünsal (Y.Mimar), Hasan Özbay (Y.Mimar), Hüseyin Bütüner (Mimar, Peyzaj Mimarı)

RAPORTÖRLER

Dilek Durmaz (İnş. Müh., APK Müdürü), Mümine Güdü (Mimar), Nurcan İşgören (Y.Mimar)

1. ÖDÜL

HAKAN DALOKAY y.mimar, SEDVAN TEBER şehir plancısı, BELEMİR GÜZER peyzaj mimarı, CELAL ABDİ GÜZER y.mimar

Yardımcılar: Aydın Işık, Mert Velipaşaoğlu, Metin Erçel, Simtaç Yücel, Ümit Tarık Yaşar, Onur Köprülü, Eşref Maranlı

JÜRİ RAPORUNDAN

Jüri değerlendirme kriterlerinde önemle yer alan “işlevlerin mekânsal dağılımı ve ilişkileri” konusunda (ulaşım-dolaşım sistemi, araç ve yaya kurgusu, vadinin makro mekânına sağlanan coğrafi uyum) ve yakın çevre ilişkilerinde ulaştığı başarı ve beceri düzeyi takdir edilmiştir. İşlevlerin yer seçimi, dağılımı ve ilişkilerindeki bu başarının yanısıra, düzenlemede ulaşılan kimlik ve özgünlük, tasarımın en ayrıcalıklı yönlerinden biridir. Bu bağlamda yapılan açık alan ve yapı düzenlemelerinde birbirleri ile çelişkili gibi gözüken farklı iki yaklaşım tasarımda ustalıkla bütünleşebilmişlerdir. (Vadi içindeki yumuşak açık alan düzenlemeleri ve kentsel köprü strüktürü). Topografyaya sakin ve sınırlı müdahalelerle yapılan arazi şekillendirilmesi, vadinin doğal mekânına olabildiğince saygılı bir yaklaşım sergilemektedir.

MİMARİ PROJE RAPORUNDAN

Öneri projenin temel yaklaşımı, alanın işlevsel olarak zenginleştirilmesi ile doğal niteliklerinin korunarak sürdürülebilirliği arasındaki denge arayışına dayanmaktadır. Alanda baskın kimlik oluşturacak büyük yapı adalarından kaçılmış, program parçalarının doğal çevre ile bütünleşecek alt ölçekler içinde ele alınmasına özen gösterilmiştir. Projenin temel yapısal öğesi, vadiyi boydan boya geçerek kırla kenti birleştiren yaya köprüsüdür ve bu köprü mimari dil kır ve kent ölçeklerinin sürekliliğini gözetecek biçimde ele alınmıştır.

2. ÖDÜL

KEMAL ÖZGÜR peyzaj mimarı, MUSTAFA ŞAHİN mimar, BAYAZIT OĞUZ AYOĞLU peyzaj mimarı, TUĞBA AKYOL peyzaj mimarı

Yardımcılar: Fuat Özgen Ergün, Mustafa Terzioğlu, Keykubat Aras, Meltem Şentürk, Hande Uluğ, Figen Dilek, Alper Özgür, Özhan Öztürk, Irmak Ayoğlu

JÜRİ RAPORUNDAN

İşlevlerin mekânsal dağılımı ve ilişkileri olumlu bulunmuştur. Bu ilişkilerin bir omurga strüktür (yaya) kullanılarak “disipline edilmesi tavrı” projenin en güçlü kararıdır. Bunun yanısıra yaptığı analiz çalışmaları ile çevresel ele alışı bu yaklaşımı destekleyip, oldukça olumlu bir düzeyi ifade etmektedir. (…) Mimari unsurlarındaki düzenlemelerde önemli ölçüde düzeyli çalışmalarla karşılanmıştır.

3. ÖDÜL

DEVRİM ÇİMEN mimar, kentsel tasarım uzmanı, SERTAÇ EREN şehir plancısı, kentsel tasarım uzmanı

Danışmanlar: Tansu Dinçer, Sinan Burat

JÜRİ RAPORUNDAN

İşlevlerin mekânsal dağılımı ve ilişkilerinde gerek yer seçimi, gerekse yakın çevre ile olan uyumu açısından proje belirli bir düzeye ulaşmıştır. Kimlik ve özgünlük düzeyini ve arazi kullanış dengesini mimari ögelerle bütünleştirmede arayan yaklaşım, tasımını en güçlü yanını temsil etmektedir.

1. MANSİYON

HAYDAR YEŞİL mimar, SEVİNÇ GÜNDOĞDU peyzaj mimarı

Danışman: Nalan Özkadif / Yardımcılar: Gonca Taşdemir, Nurcan Yıldız, Arzu Bora, Linda Güzel

2. MANSİYON

ÖZGÜR BİNGÖL y.mimar, İLKE BARKA mimar, EMRE SAVGA mimar

Danışman: Nevzat Akçaoğlu / Yardımcı: Özgür Özer

3. MANSİYON

NİMET AYDIN y.mimar, GİZEM TURGUT mimar, KEZBAN ÜNAL

Yardımcılar: Burcu Poyrazoğlu, Ali Düzdağ, Mehmet Altıkulaç, Evrim Sunal, Aslı Apaydın, Seda Aydın, Mevlüde Gervan, Celal Şekerci, Halit Zengin

4. MANSİYON

ARZU İREM MOLLAAHMETOĞLU FALAY y.mimar, K. FERHAN YÜREKLİ y.mimar

Yardımcılar: Zeynep Aytemir, Hakan Sakarya, İpek Baycan

5. MANSİYON

MURAT ERİÇ y.mimar, ARBİL ÖTKÜNÇ y.mimar, CÜNEYT DİRİ y.mimar, HALİT YAŞA ERSOY y.mimar, SAVAŞ EKİNCİ y.mimar, ÜMİT ARPACIOĞLU y.mimar

Yardımcılar: Barış Küçük, Engin Alan, Özlem Altınkaya, Tuğba Uzun

SATINALMA

M. MURAT ULUĞ y.mimar, EYLEM PALA ULUĞ mimar

Danışman: Dilek Albayrak

SATINALMA

DİLEK TOPUZ DERMAN mimar, DENİZ ÇİLER ERKAN mimar

Yardımcılar: Cihan Sinan Bostancı, Mehmet Zafer Ünal, Didem Yavuz, Senem Avcı, Onur Canvarol

SATINALMA

SUNAY ERDEM peyzaj mimarı, GÜNAY ERDEM mimar, PINAR ÖZYILMAZ peyzaj mimarı,

MEHMET NAZIM ÖZER şehir plancısı

Danışmanlar: Gül Sayan Atanur, Volkan Şaşmaz / Yardımcılar: Volkan Müftüoğlu, Pınar Dursun, Hande Eren, Semiha Demirbaş, Aydagül İpek, Gözde Töreyen

SATINALMA

AYHAN ABANOZCU mimar, KEMAL ÖZKAN mimar, KAZIM TÜRKSÖZ mimar

Yardımcılar: Murat Cellat, Gönül Özkan, İdil Türksöz

SATINALMA

DUYGU DOĞAN mimar, ASLI ÇALIKOĞLU y.mimar

Danışmanlar: Deniz Aslan, Erim Gürdal / Yardımcılar: Esra Doğan, Ceren Kerpiç, Evren Öztürk, Ali Paşaoğlu

Bu icerik 4909 defa görüntülenmiştir.