329
MAYIS-HAZİRAN 2006
 
MİMARLIK'tan

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMA

BURSA SANTRAL GARAJ KENT MEYDANI

“Bursa kent merkezi, kentin tarihî dokusu ve çevresinde yoğunlaşmıştır. Kent merkezinin tarihî doku içinde yer almasının merkez yapısı içinde üstünlükleri olmakla birlikte, gelişmenin denetimsizliği sonunda tarihî merkezin tahrip olması sonucunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle Bursa kent merkezi kullanımı, üst ölçekli planlarda merkezin devamı olan ve Santral Garaja kadar uzanan aks ve çevresinde önerilmektedir. Kentin gelişmesi ve büyümesi sonucu artan, açık alan ve meydan gereksinimini karşılamak amacıyla bu alanın düzenlenmesi için açılan bu yarışma ile kent içinde simgesel bir odak noktası oluşturulması ve halkın çeşitli eylemlerini sürdürebilmeleri için gerekli iç dış mekânların, estetik ve işlevsel yönden en uygun çözümlerle toplumun hizmetine sunulması hedeflenmektedir.”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden olan Santral Garaj Kent Meydanı yarışmasında 39 proje değerlendirmeye alınmış; bunlar arasından 3 ödül, 3 mansiyon ve 5 satınalma ödülü verilmiştir.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Hüseyin Konçak (Mimar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gen. Sekr.)

Ahmet Aybar (Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı)

Recayi Coşkun (Y.Mimar)

Adem Özdemir (İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı),

Esin Mıhçı (Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı)

Hakkı Önel (Prof., Mimar)

Hikmet Büyüktaşkın (Mimar, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Cengiz Giritlioğlu (Prof. Dr., Y. Mimar, Şeh. Pl.)

Altan Akı (Prof., Mimar)

Zekai Görgülü (Prof. Dr., Y.Mimar, Şeh. Pl.)

Nilüfer Akıncıtürk (Prof. Dr., Mimar)

Zekai Celep (Prof. Dr., İnş. Müh.)

Yakup Hazan (Y.Mimar, Rest. Uzmanı)

Mehmet Ocakçı (Prof. Dr., Y.Mimar, Şehir Plancısı)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Kaya Özgen (Prof. Dr., İnş. Müh.), Murat Taş (Dr., Y.Mimar), Timur Kaprol (Dr., Y.Mimar)

RAPORTÖRLER

Yasemin Özarslan (Mimar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Etüd Proje Şb. Md.),, Tülya Hatiboğlu (Y.Mimar, Bursa Büyükşehir Belediyesi), Ali Rıza Satır (Şube Müdürü Emekli Sandığı Bölge Md.)

1. ÖDÜL

SEÇKİN KUTUCU y.mimar, EBRU YILMAZ y.mimar, TOMURCUK YONCA KUTUCU mimar, UĞUR BOZKURT kentsel tasarım uzmanı, şehir plancısı

JÜRİ RAPORUNDAN

Araç, yaya ve otopark ulaşımında gerek kurgu gerekse ilişkiler adına belirli bir olgunluğu sergileyen proje, işlevsel organizasyonu, doluluk-boşluk oranları ve bu bağlamda vurguladığı “kent meydanı” anlayışı ile öne çıkmaktadır. Öte yandan, bu bağlamda sergilediği dengeli yaklaşım, abartılmamış alan kullanımları ve yön, rüzgar gibi faktörler açısından yaptığı değerlendirmeler başarılı bulunmuştur.

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORUNDAN

Santral Garaj alanı, şehirlerarası yolların çevrelediği ve aynı zamanda kentin tarihsel merkezinin uzanımı olan bir noktada konumlanmaktadır. Proje kapsamında bu alan, yakın çevresi ile beraber düşünüldüğünde bir kentsel düğüm noktası olarak değerlendirilmiştir. Modern kent meydanı tanımının bir gereği olarak bazı tanımlı eylemleri (buluşma, gösteri, kültürel etkileşim vb.) barındıran bir program hazırlanmış ve bu programa uygun mekânlar tasarlanmıştır.

2. ÖDÜL

BARAN İDİL şehir plancısı, y. mimar, HASAN ÖZBAY y.mimar, TAMER BAŞBUĞ mimar, ASLI ÖZBAY y.mimar

Danışman: Osman İlhan

JÜRİ RAPORUNDAN

Araç ve yaya ulaşımı ile yakın çevre ilişkileri ve ona yaptığı açınımın yanısıra, yön, manzara vb. faktörler açısından oldukça başarılı bulunan proje, önerdiği üçgen kanopi ile mekânsal kurguda olumsuzluğu anlatan bir baskınlık ve ölçek sorunu yaratmaktadır. Açık alanda kurguladığı sert ve yumuşak zemin oranındaki denge başarısının yanısıra, bunları farklı kotlarda çözüyor olması olumlu bulunmuştur.

3. ÖDÜL

ÖZGÜR EDİZ y. mimar, YAVUZ TANELİ y. mimar

JÜRİ RAPORUNDAN

Ölçek, kimlik, tasarımın mekânsal kurgusu, oranlar ve yön, rüzgar gibi faktörler açısından oldukça başarılı ve övgüye değer bulunan proje, çevre ilişkilerinde kurgulanmada otopark araç giriş ve çıkışlarında, kullandığı fazla inşaat alanı ve belirlenen kadastral sınır ile imar uygulaması kararlarına uymamış olması nedeni ile eleştirilmiştir.

MANSİYON

ELİF ÇELİK mimar, ASLI ÇALIKOĞLU y. mimar, İPEK YÜREKLİ y. mimar, ARDA İNCEOĞLU y. mimar, DENİZ ARSLAN y. mimar

MANSİYON

SELAMİ DEMİRALP peyzaj mimarı, BURAK ÖZDÖVER mimar

MANSİYON

PINAR HANSOY mimar

SATINALMA

SUNAY ERDEM peyzaj mimarı, GÜNAY ERDEM mimar

SATINALMA

GÜVEN ŞENER y.mimar

Danışman: Bahar Kaya

SATINALMA

KERİM YAMAN mimar

SATINALMA

HASAN ŞENER y.mimar, CAFER BOZKURT y.mimar, İLHAMİ KURT mimar, ADNAN TİTİZ mimar, HASAN YİRMİBEŞOĞLU mimar, şehir plancısı

SATINALMA

CEM AÇIKKOL y.mimar, KAAN ÖZER mimar, HATİCE ÜSKÜDAR ÖZER y.mimar

Bu icerik 3771 defa görüntülenmiştir.