329
MAYIS-HAZİRAN 2006
 
MİMARLIK'tan

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE

MİMARLIK'tan

N. Müge Cengizkan

Gündem hızla değişiyor… Gündemin yoğunluğu nedeniyle birçok konuya yeterince eğilemediğimizi, yeterince üzerinde düşünemediğimizi hissediyoruz. Dergimiz için de öyle. Gündemdeki konulara yetişmeye çalışıyoruz. İki aylık bir yayın ve Türkiye’nin en yüksek tirajlı mimarlık dergisi olmanın getirdiği zamanlama sorunlarını fazlaca hissediyoruz. Elinizde tuttuğunuz dergi, size ulaşmadan yaklaşık 1 ay kadar önce baskıya girmek durumunda…

Örneğin, bu nedenle, sonuçları 14 Nisan’da açıklanacak olan X. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nin sonuçlarına bu sayıda yer veremedik. Mimarlar Odası’nın diğer yayın organları ile en azından haber niteliğinde okuyacağınız sonuçlara, farklı boyutlarıyla bir sonraki sayımızda (Temmuz-Ağustos) yer vereceğiz.

Örneğin, bugünlerde açıklanan İstanbul’daki iki büyük kentsel dönüşüm projesi: “Kartal Sanayi Bölgesi Merkezi İş Alanları Planlaması” ve “Küçükçekmece İç ve Dış Kumsal Rekreasyon Alanları Planlaması” üzerine, “Mimarlık Dünyasından” bölümümüzde, projelerin yabancı mimarlarla elde edileceği sürecin duyurulmasından, projelerin seçilmesine kadar geçen süreçteki tartışmalara kısaca değinebildik. Henüz bugünlerde açıklanan, ilki için Lleweyln-Davies-Yeang Gurubu’nun, ikincisi için Zaha Hadid Architects’in projelerinin uygulanacağını duyduğumuz bu dönüşümler üzerinde daha fazla durabilmeyi isterdik.

Örneğin, özellikle İstanbul’da büyük bir hızla ilerleyen konut projeleri konusunda, bir yayın organı olarak, “ilgisiz” ve “duyarsız” kalmak mümkün değil. Bu büyük konut projelerinin “tutulu konut” (mortgage) ile finansal destekli satışına uzanan süreçteki, özellikle mimarları ve kent plancılarını ilgilendiren boyutlarını önceki sayılarda açmaya çalıştık. Şimdi sıra, sunulduğu zannedilen kalitelerin mimarlıkla ne kadar ilişkili olduğu üzerine düşünmek…

Örneğin, gündemde önemli yer tutan Kıyı Yasası’nda Değişiklik Taslağı, Yapı Yasası, Meslek Sigortası’na ilişkin yasal düzenlemelerin neyi tanımlamaya çalıştığı, neyi uygulamaya sokmak istediği ve mimarların nelerle karşılaşacak olması konularını tartışmaya açmak istiyoruz.

Gelelim, bu sayımızda üzerinde durduğumuz önemli konulara…

Birbiri ardından açılan mimarlık ve kentsel tasarım yarışmaları dergide en geniş yer verdiğimiz bölüm. Yarışmalar bölümüne paralel olarak, “kentsel tasarım” yarışmalarına, yarışma yönetmeliklerine ve yarışma sonucu elde edilen, kentsel tasarım bağlamı çok güçlü olması beklenen birkaç yapıyı eleştirel gözle değerlendiren bir yazı yer alıyor.

Afife Batur “Türkiye Mimarlığında ‘Modernite’ Kavramı Üzerine” başlıklı yazısında, ülke coğrafyasında 18. yüzyıldan başlayarak yaşanan mimari dönüşümleri, diğer alanlarda olduğu gibi, dışarıdan empoze edilen değil, kendine özgü olanı bulma yolunda bir arayış olarak aktarıyor. Sözü günümüzdeki iyi mimarlık örneklerine getiriyor.

Türkiye’deki konut üretim biçimlerinin yapı teknolojisi anlamındaki tekdüzeliğine değinen “Alternatif Sürdürülebilir Konut Uygulamaları ve Türkiye’deki Betonarme Konut Sektörü” yazısı, son dönemlerde üretilen konut anlayışına da ışık tutuyor. “Yeni” olanı nerede aramak gerektiğine ilişkin ipuçları sunuyor.

Yine özellikle İstanbul’da çok derinden hissedilen “soylulaştırma” (gentrification) konusunda yapılan bir etkinliğe ve bu konudaki bir yayına kısaca değindik.

Bir diğer konu da, yaşanan facialarla sürekli gündeme gelen, yapılarda kullanım hataları ve yapının bitiminden başlayan, ancak tanımlanamayan sorumluluk alanları üzerine. 2004 yılında Konya’da çöken Zümrüt Apartmanı’ndan sonra, geçtiğimiz aylarda Bursa’da üç apartman yapısı, olağanüstü bir durum yokken çöktü. Konuyu ana hatları ile açmaya çalıştık.

* * *

Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, MİMARLIK Dizini 1-325 (1963-2005) yayımlandı. Mart ayı içinde okuyuculara sunulmak üzere, Mimarlar Odası Şubelerine ve Türkiye’de mimarlık fakültesi olan tüm üniversite kütüphaneleri ve mimarlık bölümü arşivlerine gönderilen ve dergimizin 42 yıllık dökümünü sunan Dizin’i yayımlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu icerik 2060 defa görüntülenmiştir.