329
MAYIS-HAZİRAN 2006
 
MİMARLIK'tan

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMA

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ CUMHURİYET CADDESİ VE YAKIN ÇEVRESİ

Proje yönetimi İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi tarafından yapılan ve 21 Kasım 2005 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Projeler Daire Başkanlığı, Projeler Müdürlüğü tarafından ilan edilen yarışma, 6 Nisan 2006 tarihinde sonuçlandı. Yarışmaya 15 proje katılmış olup, 11 tanesi değerlendirmeye alındı; bunlar arasından 3 ödül ve 4 adet mansiyon ödülü verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Kadir Topbaş (Dr., İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı)

Vehbi Orakçı (Beylikdüzü Belediye Başkanı)

Hüseyin Kaptan (Prof., İBB Metropoliten Plan. ve Kentsel Tas. Mer. Bşk.)

Semih Ay (İBB Projeler Dairesi Başkanı)

Aykut Karaman (Prof. Dr., MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Böl. Başkanı)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Emre Aysu (Prof. Dr., Y. Mimar, Şehir Plancısı)

Deniz İncedayı (Doç. Dr., Y. Mimar)

Deniz Aslan (Öğr. Gör. Dr., Y. Mimar, Peyzaj Mimarı)

Can Çinici (Y. Mimar)

Adnan Kazmaoğlu (Y. Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Bülend Ceylan (Yük. Müh. Mimar), Süleyman Hatipoğlu (Harita Müh.), Pelin Çamkerten (Yrd. Doç.Dr. Y.Mimar)

RAPORTÖRLER

Murat Vefkioğlu (Y.Mimar, Kentsel Tasarımcı), Gülseren Bayman (Mimar)

RAPORTÖR YARDIMCISI

F. Neslihan Alkan (Y. Şehir Plancısı)

1. ÖDÜL

A. İREM MOLLAAHMETOĞLU FALAY y. mimar, K.FERHAN YÜREKLİ y. mimar, METE B. BAYPINAR y. şehir plancısı, TÜLAY AYAŞLIGIL peyzaj mimarı

Yardımcılar: Turan Altıntaş, Ali Dur, Muhammed A. Örnek

JÜRİ RAPORUNDAN

Projenin güçlü bir kavramsal yaklaşımı vardır. Kentsel tasarım olarak, klasik zonlama yaklaşımına bir alternatif oluşturmaktadır. Önemli çekim odakları getirmektedir ve ulaşım önerileri kentsel tasarım sistemi içinde bütünleşik olarak çözümlenmektedir. Konut fonksiyonuna yer verilmesi alanın gece ve gündüz yaşamı açısından değerli bulunduğu ve alana getirdiği bütüncül yaklaşım ve tasarım anlayışı açısından olumlu bulunması nedeniyle…

MİMARİ PROJE RAPORUNDAN

Sokak kavramı üzerinde gelişsen, gökdelenlere röperlenen yatayda ve düşeyde akışkan bir mat-urban kent dokusu önerilmiştir. Nolli’nin Roma haritası, binaların kamuya açık zemin katlarını sokak ve meydanlarda eşdeğerde ve birlikte resmetmişti. Projede bu kavrama (+) ve (–) başka kotlar da eklenmesi hedeflenmiştir. Düşeyde devam eden yüzeyler, kotlararası bağlantıyı güçlendirirken alanın tasarımı çok yönlü akışkanlık üzerinde gelişmektedir.

2. ÖDÜL

KORHAN TORCU y. mimar, SERHAT YAVUZ mimar, ASLIHAN ÖZASLAN peyzaj mimarı, kentsel tasarım uzmanı, SEVİM FİLİZ şehir plancısı

JÜRİ RAPORUNDAN

Getirilen şemanın netliği, projedeki yeşil ve su motifi kullanımı ve rekreasyonel ve kültürel işlevlerin alanın odağını oluşturması olumludur. Peyzaj tasarım açısından projenin niteliği yüksektir. Tasarımın son noktasında binanın vadiye açılımı olumlu bulunmuştur. Ticari fonksiyonlarda eksiklik gözlenmektedir ve mimari olarak konumu ve ölçeği tartışılabilir niteliktedir.

3. ÖDÜL

Z. FÜSUN OTANER mimar, kentsel tasarım uzmanı, FİGEN UYANIK peyzaj mimarı.

JÜRİ RAPORUNDAN

Kentsel tasarım projesi olarak net, güçlü ve kararlı bir mekân kurgusu vardır. Yaşam için alle’ler önerilmiş ve bunların diğer alanlarla bağlantıları başarılı biçimde kurulmuştur. Yapıda kurgulanan boşluklara karşın, alan çevresinden kopuk yorumlanmakta ve bu bağlamda yapılanma yeşil yaklaşımına baskın olmaktadır. Parçalı bir tasarım kurgusu olabilmesine karşın, etaplanabilir bir uygulama esnekliği sergilenmemektedir. Projenin ortaya koyduğu belirgin ve güçlü bir konsept vardır ve tasarlanan yaşam alanının mekânsal kaliteleri olduğu gözlenmektedir.

1. MANSİYON

NİMET AYDIN y. mimar, NALAN AYGÜL şehir plancısı, KEZBAN ÜNAL peyzaj mimarı

Yardımcılar: Evrim Sunal, Kumru Alpaydın, Mehmet Altıkulaç, Ali Düzdağ, Burcu Poyrazoğlu, Mevlüde Gervan, Seda Aydın, Tuğrul Büyükköken, Sevgi Düzgün, Gülcan Kaya

2.MANSİYON

ERGUVAN Ö. TOPLU y. mimar, MAHİR ÜNAL mimar, OYA KÜÇÜK şehir plancısı, BENGİ DEMİRKAN peyzaj mimarı

Yardımcılar: Gulüm Balkaza, Ali Çalışkan

3. MANSİYON

SELAMİ DEMİRALP peyzaj mimarı, BURAK ÖZDÖVER mimar, OYTUN DELİKTAŞ şehir plancısı

Yardımcılar: Cem H. Türkel

4. MANSİYON

GÜNAY ERDEM mimar, SUNAY ERDEM peyzaj mimarı, BARIŞ EKMEKÇİ peyzaj mimarı,

MEHMET N. ÖZER şehir plancısı

Danışmanlar: Oğuz Yılmaz, Serpil Öztekin, Yeliz Kahya, Özkan Gülağaç, Hatice E. Acar Yardımcılar: Engin Esen, Pınar Dursun, Elif S. Ayhan, Fulya Cönger, Kamil G. Çiçek

Bu icerik 3602 defa görüntülenmiştir.