399
OCAK-ŞUBAT 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ ARAŞTIRMA AĞI 2. SEMPOZYUMU

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı 2. Sempozyumu, 31 Ekim - 2 Kasım 2018'de İTÜ Taşkışla'da yapılıyor. İlki 2015 yılında (Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı tarafından) gerçekleştirilen, temel yaklaşım ve tekniklerin tartışıldığı Birinci Kentsel Morfoloji Sempozyumu'nun ardından 2018 yılında gerçekleştirilecek ikinci ayağında, "değişim" olgusu ve "değişen kent, mekân ve biçim" teması çerçevesinde kentlerin değişen ve/veya başkalaşan morfolojik yapılarının fiziksel ve sosyo-mekânsal çözümlemelerine yer verilecek. Sempozyum için belirlenen temalar şu şekilde: Morfolojik yapı değişimi: kuram ve teknikler; Kentsel morfoloji ve planlama/mimarlık/tasarım; Morfoloji okulları, analiz teknikleri ve sayısal yöntemler; Kent formunda tarihsel değişimler; Kent yapısında üst ölçekli değişimler; Kentsel büyüme ve çeper kuşaklar; Kırsal tipoloji ve değişen morfolojik yapısı; Kentsel dönüşüm ve yenileme; Değişim ve toplum, aktörler ve yönetim; Kamusal alan ve mekânın sosyal kullanımı; Kentsel morfoloji ve mekânsal algı; Teknolojik yenilikler ve morfolojik değişimler; Savaş ve afet sonrası kent formunda değişim. Sempozyuma özetlerin gönderilmesi için son tarih 15 Şubat 2018.

Bu icerik 914 defa görüntülenmiştir.