399
OCAK-ŞUBAT 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

Merzifon Belediyesi tarafından kentin sosyo-kültürel ve ekonomik yaşamını güçlendirecek ve kent merkezinin canlanmasına katkıda bulunacak çağdaş bir iş ve yaşam merkezi elde etmek amacıyla açılan yarışma sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada tasarlanacak projenin, farklı yaş gruplarının da kullanabileceği, ticari ve sosyal faaliyetleri barındıran ve çevresini zenginleştiren bir merkez olması hedeflendi. Yarışmada 239 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül ve 5 eşdeğer mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Alp Kargı (Merzifon Bel. Bşk.), Hüseyin Ünsal (Merzifon Bel. Eski Bşk., 23. Dönem Amasya Mv.), Mustafa Atak (Merzifon Bel. Bşk. Yrd.), İshak Memişoğlu (TMMOB MO Samsun Şb. Bşk.), Samet Yücel (Merzifon Bel. Destek Hizmetleri Md.)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Derya Oktay (Mimar)

Feride Önal (Mimar), Cem Erözü (Mimar), Yıldırım Gigi (Mimar), Hasan Altuntaş (İnşaat Mühendisi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Hakan Sağlam (Mimar), Fatih Us (Mimar), Necmettin Koç (İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

Serhat Ulubay (Mimar), R. Fatih Aslan (İnşaat Mühendisi), Serdar Güntürkün (Peyzaj Mimarı)

1. ÖDÜL

BURAK MANGUT mimar, HASAN MURAD ADALI mimar, BURAK ÇIKRIKÇI mimar, KURTULUŞ ATASEVER inşaat mühendisi

PROJE RAPORUNDAN

Yapı; açık alanlar ile aktif etkileşim kuracak biçimde, yaygın bir planlama stratejisi doğrultusunda ele alınmıştır. Yapının zemin katları, yaya yoğunluğunun yüksek olduğu Hal Sokak ve Acıbadem Sokak ile azami düzeyde ilişki kurmaktadır. Kentsel aktiviteyi zenginleştirecek geleneksel esnaf, lokanta, kafeterya, dükkân ve yaşam merkezi; etkin yaya erişimi sağlanacak biçimde yaya caddeleri üzerinde konumlanmaktadır. Yapı kümelenmesinin iç boşluğu, pasajlar ve geçitler ile beslenen "taşlık"tan meydana gelmektedir. Taşlık; çeperinde konumlanan geleneksel esnaf ve ikincil girişleri bulunan ticari birimler ile yaşam merkezi için merkezi ve yarı-kamusal bir kentsel açık mekân oluşturmaktadır. Yapının işlevsel dağılımına dair ortaya konulan ilkesel kararlar; üçüncü boyutta yere ve tek sefere özgü bir kütlesel biçimleniş meydana getirmektedir. Zemin katta yer alan aktif işlevler ile ikincil kullanımdaki dükkân ve ofisler arasındaki kesin ayrım kütlesel gruplamayı sağlamış ve düşeyde parçalanmayı mümkün kılmıştır. Basit düşey ve yatay araçlarla sağlanan sirkülasyon ağı ile mekânsal kümelenmeler arasındaki geçirgen ve boşluklu yapı dili, içeriğe ve öze ait öğeleri açığa çıkarmayı hedefleyen mimari tutumu ortaya koymaktadır.

JÜRİ RAPORUNDAN

Proje arazi çeperlerine yerleşirken kütle kurgusunda oluşturulan boşluklar ve parçalar arası yükseklik farkları yoğun programa rağmen çevre sokaklardan ve kentten olan algısını hafifletmiştir. Tüm alışveriş ve sosyal faaliyetler zemin ve birinci kata toplanması erişilebilirlik, algılanabilirlik, doğal ışık, hava imkânları sebebi ile değerli bulunmuştur. Kullanıcıları kontrollü bir iç avluya alarak bu avluda işlevlere eriştiriyor olması dış cephenin boşluk oranları ve iç cephenin malzeme seçimi, yerin iklimsel sebebi ile önemlidir. Plan çözümleri esnek kullanımı, cephe kompozisyonu ve malzeme seçimi olumlu bulunmuştur. Zemin katta kurgulanan çok amaçlı salonun erişilebilirlik bakımından olumlu bir yerde olmasına karşın, yoğun ticari aktivitenin içinde kalması tartışmalı bulunmuştur. Cephe boşluklarının iklimsel veri uyumuyla iç mekân işlevleriyle birlikte detaylı irdelenmesi gerekmektedir. Otopark girişinin Muammer Aksoy Sokağı’nı kısmen boşaltarak oluşturulması ve otopark sayısı eleştirilmiştir. Büro alanlarının ticaret ile iç içe olması farklı zaman dilimlerindeki kullanım planlaması acısından sakıncalı bulunmuştur.

2. ÖDÜL

FATMA ZEYNEP ALTINBAŞLI mimar, TUNA HAN KOÇ mimar, HÜSEYİN POLAT mimar, GÜVEN UYAROĞLU inşaat mühendisi

3. ÖDÜL

BURÇİN CEM ARABACIOĞLU mimar, FERİDE PINAR ARABACIOĞLU mimar, İRFAN SAYDAR inşaat mühendisi

MANSİYON

TUBERK ALTUNTAŞ mimar, BERKAN BİRKAY inşaat mühendisi

Yardımcılar: Melis Eyüboğlu Altuntaş

MANSİYON

İBRAHİM EYUP mimar, HAKAN DENİZ ÖZDEMİR mimar, OLCAY OVALI EYUP mimar, HAKAN ÇATALKAYA inşaat mühendisi

MANSİYON

ORKUN ÖZÜER mimar, G. RABİA EVKAYA mimar, GÜVEN ÖZER inşaat mühendisi

MANSİYON

KEREM ÇINAR mimar, M. GÖKTUĞ DEDEOĞLU mimar, MUSTAFA UZYARDOĞAN inşaat mühendisi

MANSİYON

EMRE AKIN mimar, OĞUZHAN ABDİK mimar, HÜSEYİN ÇINAR inşaat mühendisi

Yardımcı: Aygen Erol

Bu icerik 2425 defa görüntülenmiştir.