399
OCAK-ŞUBAT 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkez Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması

İzmir Karabağlar Belediyesi tarafından Aleviliğin kendi hakikati içinden üretilmiş bir düşünce doğrultusunda geliştirilmiş bir tasarımla bugünün dünyasında bu hakikati taşıyabilecek nitelikte kütle ve mekâna sahip bir cemevine sahip olabilmek amacıyla açılan fikir yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenen yarışmada, “zamanın ruhu”nu da taşıyan bir cemevinin elde edilebilmesi hedeflendi. Yarışmada 135 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül ve 5 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Hüseyin Hepşengünler (Mimar, Karabağlar Bel. Bşk. Yrd.), Dürrin SÜER (Mimar), Gani Pekşen, Mehmet Ersal (Halk Bilimci), Özkan Yıldız (Sosyolog)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Deniz Dokgöz (Mimar)

Hikmet Sivri Gökmen (Mimar), Mehmet Kütükçüoğlu (Mimar), Can Gündüz (Mimar), Muzaffer Tunçağ (İnşaat Mühendisi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Yelda Tuna (Mimar), Deniz Alkan (İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

Nil Yaprak, Seda İlhan, Yasemin Musal, Bilge Mürseloğlu, Ali İhsan İlhan, Halil Ulusal

 

1. ÖDÜL

MUSTAFA BARIŞ mimar, ÖZGE ÖZKUL mimar

PROJE RAPORUNDAN

Ana ibadet mekânı bu fikrin düşeyde semah yönünde döndürülüp çoğaltılması ile elde edilmiştir. Böylelikle inançtaki 4 kapı fikri de sembolize edilmiş olur.Yine koruma hareketi tüm projenin geneline yayılmış ve fonksiyonların kendi içinde kapalı olanlarında tam, manzaraya açık olanlarında ise kontrollü ya da açık olarak kullanılmıştır.Proje kesitte de basit ve açık şekilde görüldüğü üzere dini mekânlar ve kültürel mekânlar olarak iki ana kısımda oluşturulmuştur. Yapının varoluş gerekçesi olarak kabul ettiğimiz inanç mekânları en kolay ulaşılabilecek noktada, inanç ile ilgili kültürel kısımlar ise yine çok uzak olmamakla birlikte yoldan ikincil giriş uzaklığına sahiptirler. Ana yaklaşıma yakın ve kapalı konuşlandırılmış asıl ibadet mekânları, var olan yeşil doku bütünlüğüne dokunulmadan ve bu dokunun da koruyucu varlığından faydalanılarak arazinin yol ile yakın ilişkili ilk düzlük platformunda yüksekte tesis edilmiştir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Bu proje yerin ve konumun ruhunu en iyi kavrayan öneri olarak öne çıkmıştır. Hassas ve esnek yaklaşımı sayesinde köye ve araziye çok doğal bir şekilde eklenmiş, kütle, plan ve kesit kurgularında akıcılık sağlayabilmiştir. Bu sayede de kullandığı dil, köyden farklılaşmasına rağmen ona yakılabilecektir. Karmaşık programı sarih bir şekilde bir araya getirip araziye serişi takdire şayandır. Bu sayede de köy ve peyzaj ile bütünleşerek dingin mekânlar yaratabilmiştir. Aşırı uçlardan bilinçli olarak kaçınarak topografyanın ve arazi şeklinin esiri olmamış, aksine onların tadını çıkarmıştır. Bu anlamda çocuk parkını projenin entegral bir parçası haline getirebilmiştir. Bu yaklaşımlarını meydan evi tasarımında da sürdürmesi tavsiye edilmektedir. Hali hazır tasarımdaki ölçüler, zoraki simgesellik ve şartlanmış şekil, projenin genelindeki sarih ve dinginliğe yakışmamaktadır. Geleneksel mekânın ve ritüelin daha sivil, neredeyse domestik havasını düşünerek bu tasarımı yeniden ele alması önerilmektedir. Ritüelin geleneksel icra kodlarına uygun ve işlevsel bir mekân olarak düşünülmelidir. Salon ve aşevinin kat yükseklikleri taşıyıcı sistem ve mekanik aksam dikkate alınarak yeniden değerlendirilmelidir.

2. ÖDÜL

MEHMET METİN POLAT mimar, BİLGE ALTUĞ mimar

Yardımcı: Ecem Özden

3. ÖDÜL

İBRAHİM EYÜP mimar, HAKAN DENİZ ÖZDEMİR mimar, OLCAY OVALI EYÜP mimar

1. MANSİYON

İBRAHİM TOLGA HAN mimar, ÇAĞLAR BARIŞ mimar, ECE DOĞAN mimar, NUR GİZEM AĞIRBAŞ mimar

Yardımcılar: Eda Özge Düzgün, Kadir Kurun, Yasser Bunni, Berke Karadeniz

2. MANSİYON

SOYER BAYRAKTAR mimar, EMRE GÜNAY mimar

3. MANSİYON

ÖMER AK mimar, KÜBRA AK mimar, TUĞÇE KURANEL mimar

Yardımcı: Oğuzhan Vural

4. MANSİYON

MEHMET GÖRKEM GÜVENÇ mimar, İBRAHİM ANIL BİÇER mimar, DENİZ KURT ERTAŞ mimar

Yardımcılar: Andrea Perego, Francesco De Felice, Cemal Ertaş

5. MANSİYON

OZAN ÖZDİLEK mimar

Yardımcılar: Ceren Kocabıyık, Merve Siper

Bu icerik 1733 defa görüntülenmiştir.