391
EYLÜL-EKİM 2016
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Tını
    Esra Sakınç, Dr., Mimar

  • Divalar Gitmez
    Şengül Öymen Gür, Prof. Dr., Beykent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

M. Rıdvan Fadıloğlu (Şehitkamil Bel. Bşk.), Tamer Yılmaz (Hasan Kalyoncu Üni. Rektörü), Deniz Köken (Gaziantep BB Genel Sekr.), B. Sıtkı Severoğlu (Mimar), M. Murat Özgüler (Şehitkamil Bel. Bşk. Yrd.)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Celal Abdi Güzer (Mimar)

Ercan Çoban (Mimar), Faruk Eşim (Mimar), E. Görün Arun (Mimar),

A. Muhtar Küçükkömürcü (Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Serdar Uslubaş (Mimar), A. Turan Köksal (Mimar), Serkan Özatıcı (İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

Barış Beyaz  (Mimar), Aysun Kaleoğlu  (Mimar), Hilmi Bilge (Mimar),

1. ÖDÜL

M. ORKUN ÖZÜER mimar, KEREM ÇINAR mimar, G. RABİA EVKAYA mimar,

PROJE RAPORUNDAN

Yapının ele alınış biçimi bina tasarlamaktan önce kamusal boşluğu tasarlamak olmalıydı. Halkın nitelikli kent kurgusundaki rolünü vurgulayacak bir açık alan düzenlemesi ile kamu için sanat anlayışını yansıtan ve her alanda halkın katılımına dikkat çeken bir yapı tasarımına gidildi. 36003. cadde üzerinde belediye yapısı ve iş merkezleri ile çevrelenen sanat merkezi oluşturduğu davetkâr kent boşluğu ile kent yaşamına alternatif bir sosyal ve kültürel odak olarak katkı sağlamaktadır. Farklı kotlarda oluşturulan farklı nitelikteki açık hava mekânları ile çok katmanlı kültürel ve sosyal etkinlikleri desteklemektedir. Çok amaçlı salon, fuaye ve önündeki kent balkonu bir amfi ile kentsel hayata bağlanırken sergi, söyleşi, gösteri, sinema gibi açık hava etkinlikleri için nitelikli bir mekân kurgusu yaratmaktadır. Sergi salonu hem caddeden hem de hayattan giriş almaktadır ve açık hava etkinlikleri ile doğrudan bir ilişki kurmaktadır. Gaziantep'in iklimsel verileri göz önünde bulundurularak oluşturulan saçak altı mekânlar aynı zamanda hayat etrafında kurgulanarak farklı kullanım çeşitlerine olanak sağlamaktadır. İki ayrı kotta düzenlenen atölyeler yine hayata açılmakta ve diğer program elemanları ile bütünleşik bir mekân kurgusu yaratılmaktadır. Ana salon kütlesinin kuzey-güney aksı üzerinde kurgulanan geometrisi ve konumlandırılışı, yapının kente yaklaşmasında etkili bir görünüm sunmaktadır.

JÜRİ RAPORUNDAN

Proje; mevcut bir yapıya eklemlenen bir programın gerektirdiği duyarlılık ve düzen kurgusunu barındıran, kent ve yakın çevresi ile süreklilik kuran, insan ölçeğini öne alan bir yaklaşım sunmaktadır. Yapının kentsel yoğunluk barındıran alanlara geçirgenliği, bu geçirgenlik içinde oluşturduğu iç ve dış mekân sürekliliği, bu kurguyu güçlendirmek üzere oluşturulan avlu, arkad, amfi gibi mimari elemanların ölçek ve ilişkilendirilme biçimi olumlu bulunmuştur. Yapının farklı etkinlik, biçimlerde kullanılma ve barındırdığı işlevler kadar kente katkı sunma düzeyi yüksek bulunmuştur.

2. ÖDÜL

HAKAN DENİZ ÖZDEMİR mimar, İBRAHİM EYÜP mimar,

Yardımcılar: Olcay Ovalı Eyüp, Hale Keskinalemdar Özdemir

3. ÖDÜL

CİHAN SEVİNDİK mimar, ZEYNEP CANAN SEVİNDİK mimar, DOĞAN TÜRKKAN mimar

Yardımcılar: Yusuf Ertaş, Mine Sak

1. MANSİYON

RAŞİT DEDEOĞLU mimar

Yardımcılar: Mustafa Elönü, Recep Utku, Kemal Mete Şahin

2. MANSİYON

MURAT SÖNMEZ mimar, MEHMET ARIDOĞAN mimar, ZELİHA BURCU DEMİRCİ mimar, AYŞE ASENA ARAS mimar

Yardımcılar: Mehmet Burak Konkan, Beyza Nur Batı, Suna Ayyüce Yalçın, Parisa Mobaraki, Furkan Balcı, Utku Doğanay, Yusuf Yılmaz

3. MANSİYON

REGAİP ADEM mimar, TOLGA ŞENTÜRK mimar

4. MANSİYON

YAVUZ SELİM SEPİN mimar, AYGÜL CEYLAN mimar, SERCAN DURMUŞ mimar

Yardımcı: Büşra Birinci

5. MANSİYON

HASAN AKYÜZ mimar

SATINALMA

EMRAH BAL mimar, SONER AKÇAM mimar, AHMET İLYAS SÖZERİ mimar,

SATINALMA

ÜNAL ŞAHİN mimar, EŞREF GÖKALP mimar, T. BUSE ŞAHİN mimar

Yardımcılar: Hüseyin Yavuz, Emre Erdoğan

Bu icerik 1741 defa görüntülenmiştir.