338
KASIM-ARALIK 2007
 
MİMARLIK'tan
MİMARLIK DÜNYASINDAN

ETKİNLİKLER DOSYA: Koruma Alanına Yeniden Bakış

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZET
YAYINLARKÜNYE
DOSYA: Koruma Alanına Yeniden Bakış

“Modern“ Bir Kurgu Olarak Koruma Paradigmasının Dönüşümü ve Modern Mimarlık Mirası
Emel Kayın

* Yrd. Doç. Dr, DEÜ Mimarlık Bölümü; Mimarlar Odası Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi Üyesi

2000’li yıllarla birlikte, sosyo-ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda yaşanan şaşırtıcı gelişmeler kadar, büyük savaşlar, çevre felaketleri vb. yıkıcı süreçlere de tanık olan 20. yüzyıl gerilerde kalmış; yani bir bakış açısı ...
Mimari Koruma Uygulamalarına Genel Bir Bakış
. ...
Korumada Güncel Bir Teknolojik Sorun: Betonarmenin Mirası
Feyzal Özkaban

Araş.Gör., DEÜ Mimarlık Bölümü

 

Son yıllarda modern mimarlık ürünlerinin korunması gerekli kültürel miras olarak kabul edilmesiyle pek çok betonarme yapının restorasyonu ve yeniden kullanımı gündeme gelmiştir. Bu çalışmalarda, hangi yapıların miras kapsamına alınacağı, y&uum ...
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Yerel Yönetimler
. ...