338
KASIM-ARALIK 2007
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

ETKİNLİKLER

DOSYA: Koruma Alanına Yeniden Bakış

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZET
YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK POLİTİKASI

“Türkiye Mimarlık Politikası’na Doğru” Metni Üzerine...

Cengiz Bektaş

Mimar

 

"Türkiye Mimarlık Politikası’na Doğru" belgesine tümüyle katılıyorum. Ancak en sonunda söylenen, kamu kurumu ve kuruluşlarından bu yolda bir şey beklenemeyeceğini düşündüğümü belirtmek zorundayım. Mimarlar kendi kendilerini denetleme yolunu bulmak durumunda olmalılar. Özellikle "mimar" nitelemesinin üniversite eğitimiyle sağlanamayacağının bilinmesi gerek. En az bu ağırlıkta, sürede kazanılacak deneyimin odalarca saptanmasından sonra elde edilebilmelidir "mimar"lık uygulama yetkisi... Ayrıca, özellikle konut niteliğinin tanımlanmasına, ekin (kültür) üretme özeklerine uzak olmamak koşulu girmelidir. Kısacası, mimarlık politikası içinde bunlardan da söz edilmelidir.

 

 

Yaşar Marulyalı

Y.Müh.Mimar

 

Türkiye Mimarlık Politikası’na Doğru başlığı altında yapılan çalışmalar sonucu geliştirilen metni gayet kapsamlı ve tatmin edici buldum. Böyle çok önemli konuya parmak bastıkları için Mimarlar Odası yöneticilerini kutluyorum. Ancak, bütün bu çalışmalar uygulamaya geçilmediği takdirde kağıtta kalır ve neticeye ulaşamayız. Bu politikanın kamu kurum ve kuruluşlarına benimsetilmesi ve uygulamaya bir an önce başlayabilmek için gerekli yasaların ve yönetmeliklerin yürürlüğe girebilmesini gerçekleştirmek gerekmektedir. 50 seneden beri şehirlerimizde oluşan ve büyük boyutlara ulaşan çarpık ve çirkin yapılaşmanın devamına müsaade etmemeliyiz. Tüm kentlerimizi kanser gibi saran kaçak ve güvensiz yapıların yıkılarak, kentsel dönüşüm projeleri ile içinde yaşanabilir şehir mekânları olarak düzenlenmesi gerekir. Bu yenileme projelerinin nasıl yapılabileceği konusunda daha önceden çalışmalar yapılması, projelendirme, finans, kullanılacak inşaat teknolojileri yönünden tatbik kabiliyeti olan metotların geliştirilmesi gerekir. “Türkiye Mimarlık Politikası”nın uygulamaya dönük cephesinde de çalışmalar yaparak hazırlıklı olmakta yarar olduğunu düşünüyorum.

Bu icerik 2965 defa görüntülenmiştir.