338
KASIM-ARALIK 2007
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

ETKİNLİKLER

DOSYA: Koruma Alanına Yeniden Bakış

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZET
YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Konyaaltı Doğa ve Kültür Parkı Alanı Mimari ve Çevre Düzenleme Proje Yarışması

MİMARİ VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJE YARIŞMASI

KONYAALTI DOĞA VE KÜLTÜR PARKI ALANI

 

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinasyonunda, Antalya’nın Konyaaltı sahilinde Atatürk Kültür Park ve Fuar alanının hemen yanında bulunan ve II. kısım olarak nitelenen alanda serbest, ulusal ve tek kademeli olarak mimari ve çevre düzenleme yarışması açıldı. Yarışmada, Antalya halkının park ve rekreasyon alanı gereksinimini karşılayabilecek bu alanın, kültür ve doğa parkı olarak kente kazandırılması ve kent kimliğinin zenginleşmesine katkıda bulunmasını hedeflemekteydi. Temmuz ayında sonuçlanan yarışmada 3 ödül ve 5 mansiyon ödülü verildi.

 

 

 

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 

Menderes Türel (Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı)

M. Osman Aydın (Mimar, Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı)

Bahadır Çilek (İnş. Müh., Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanı)
Fatih Özdel (Arkeolog, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü)
 
ASLİ JÜRİ ÜYELERİ
 
Jüri Başkanı
Halit Yaşa Ersoy (Prof. Dr., Y.Mimar)
 
Deniz İncedayı (Doç. Dr., Y.Mimar)
M. Rafet Kıstır (Yrd. Doç. Dr., Y.Mimar)
Özge Köksal (Mimar)
Seval Gelen (Mimar)
Onur Günaydın (İnşaat Mühendisi)
Nazan Can Aksu (Peyzaj Mimarı)
 
YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Mahmut Durmuş (Mimar), Gülşen Dereli İbran (Mimar), Meral Yalçıntepe (Mimar),
Utku Oğuz (Mimar)
 
RAPORTÖRLER
Ömrüye Öner (Mimar), İlknur Kara (Mimar)
 
 
1. ÖDÜL
ÖZGÜR TOP mimar, KAHRAMAN KARTAL mimar, İSKENDER HÜSEYİN KULU mimar, BARIŞ EKMEKÇİ peyzaj mimarı
Yardımcı: Emre Yolcu
 
MİMARİ PROJE RAPORUNDAN
Antalya kent merkezi içinde önemli bir konuma ve işleve sahip proje alanı, yaşamın temel birimi olan ‘hücre’ kavramından hareketle, kendi içinde kapalı, duvarlarla çevrili, çevresinden izole bir sistem olmaktan çıkarılıp, Antalya yaşamının temel bir birimi (hücresi) ve çevresiyle seçici geçirgen bir zar olarak anlamlandırılmıştır. Proje alanının düzenlenmesine ilişkin hedef, yeşil dokusuyla, dolu/boş, kapalı/açık, kamusal/özel alanlarıyla, rekreasyon, eğitim, spor, kültür, ticaret gibi donatıları ve çeşitli aktiviteleri ile bir “kent parkı” ve bir “sosyal mekân” yaratmaktır. Park, topografyanın sağladığı bu kot farklılıklarından faydalanarak, ‘meydan’, ‘yaşam omurgası (kromozom)’ ve ‘gölet-kanyon’dan oluşan 3 farklı kotta düzenlenmiştir.
 
JÜRİ RAPORUNDAN
Bir kent ve doğa parkı olarak, tabiatla bütünleşme arayışında ekolojik olarak değerlendirilebilecek bir yapılaşma önermesi ve bu yapılaşmanın park bütünü içerisinde doğayla olabildiğince uyumlu bir şekilde tasarlanması, kentle farklı noktalardan güçlü bağlantılar kurma gayreti, doğal sit alanını koruma-kullanma dengesi içerisinde değerlendirmesi, arkeolojik değerleri koruyarak Roma dönemi köprüsünü bir gezinti güzergahı bağlamında öne çıkarması ve su öğesinin belirleyici, sınırlayıcı özellikleri ön plana çıkartılarak bir devamlılık sağlar nitelikte kararlı ve ölçekli kullanımı başarılı bulunmuştur.
 
2. ÖDÜL
SAVAŞ EKİNCİ y.mimar, ARBİL ÖTKÜNÇ y.mimar, AYBİKE AVİNAL y.mimar
Danışmanlar: G. Şeyma Tiryakioğlu, Tulin Kırbaş, Mehmet Erol, Devrim Gürsel
Yardımcı: Akif Fuat Alagöz
 
JÜRİ RAPORUNDAN
Konunun bir kent parkı niteliğinde bütüncül bir tavır içinde ele alınmış olması ve bunu yarışma sınırları içerisinde olabildiğince ayrıntılı bir şekilde ifade etme gayreti, doğal sit alanını olabildiğince doğal haliyle muhafaza etme çabası, park içerisinde yapılaşmayı asgari düzeye indirerek çok fonksiyonlu ve yönlendirici bir omurga ile yapılaşmayı eksensel doğrultuda Minicity’e doğru yönlendirmesi ve bu yönlendirmede göletler, peyzaj gibi öğeleri kullanarak mekâna mimari hareketlilik sağlaması başarılı bulunmuştur.

3. ÖDÜL
NEVZAT OĞUZ ÖZER y.mimar, YASEMEN SAY ÖZER y.mimar
Danışmanlar: Serkan Soy, Attila Baybura, Aydın Acemi, Mehmet Selim Ökten
Yardımcılar: Pelin Düştegör, Arman Yaşa, Rüstem Çakmaklı

JÜRİ RAPORUNDAN
Topografya ve doğa değerlerine karşı tavrı ve aktiviteleri bir alanda toplayarak, kültür ve doğa parkına yayma yaklaşımı, mevcut Minicity projesi ile mimari su elemanı kullanarak bütünleşme çabası ve bütün alanı yeni bir kentsel bağlamda değerlendirmesi başarılı bulunmuştur. Mimari çözümlerdeki tutarlı, kararlı, minimalist ve kavramsal tavır, topografya, peyzaj ve doğal sit değerlerini korumadaki başarı ile kentsel değerler yaratması açısından olumludur.
 
1. MANSİYON
NİMET AYDIN y.mimar, KEZBAN DÜZDAĞ peyzaj mimarı
Yardımcılar: Tuğrul Büyükköken, Ali Düzdağ, Kumru Alpaydın, Mevlüde Gervan, Seda Aydın, Gülcan Kaya, Ebru Gökçe Öztürk, Pelin Altürk
 
2. MANSİYON
BURAK PELENK mimar, CEREN KERPİÇ mimar, ÜMMÜ GÜNDÜZ mimar
Yardımcılar: Seda Kurt, Zeynep Güngör, Bora Yasin Özkuş  
Danışmanlar: Nisa Turna, Yavuz Kaya, Salim Karataş, Mutlu Palalar
 
3. MANSİYON
SEÇİL YAVUZ mimar, MEHMET CAN GÜNAY mimar, SELİM TABAK mimar, İSMAİL CEM ÖZEN mimar
Danışmanlar: Özgür Bingöl, Ferhat Sırcan, Burak Durmaz, S. Çiçek Özen, Orkun Gündüz
Yardımcılar: Kamil Bora Yorulmaz
 
4. MANSİYON
NAİL ATASOY mimar
Danışmanlar: Ayşegül Günaydın, Deniz Atasoy, Rana Dirin, Ramon Sastre, Akın Akıncı, Hikmet Demir
Yardımcılar: Hülya Tuncer, Çiğdem Yüksek, Özgür Emek, Aytuğ Yörük, Tayfun Tercan, Bora Örken

 
5. MANSİYON
DERYA E. ÖZTEPE y.mimar, OZAN ÖZTEPE y.mimar
Yardımcılar: Serhat Keleşoğlu, Altuğ Coşkuner
Danışmanlar: Kaya Kızılkaya, Metin Sıcakyüz, Feyzi Marzioğlu, Mukadder Gültekin
 

Bu icerik 5155 defa görüntülenmiştir.