331
EYLÜL-EKİM 2006
 

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

TÜRKÇE ÖZET

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLAR

MİMARLIK’tan 331KÜNYE
GÜNDEM: Türkiye’nin Endüstri Arkeolojisi Örnekleri Yok Oluyor

Türkiye’nin Endüstri Arkeolojisi Örnekleri Yok Oluyor

Endüstri arkeolojisi, Türkiye’de üzerinde çalışmalar yapılmaya başlanılan yeni bir alan. Ülkemizde korunmaya değer sanayi yapı ve yerleşkelerinin, nitelikli biçimde kent yaşamına kazandırıldığı örnekler sayıca fazla değil. Görece, sayısal olarak fazla yapı ve yerleşke olmamasının ötesinde, varolanların değerinin yeterince kavranamamış olması asıl sorunu oluşturuyor. En yakın örnek, yıllardır arazisinin rant değeri nedeniyle ortadan kaldırılmak istenen, sonunda da “başarılı” olunan Ankara Havagazı Fabrikası... Ankara’nın zaten sayıca az olan endüstri mirasının en önemli temsilcisi Haziran 2006’da büyük oranda yok edildi. Ankara’daki operasyonlar sadece Havagazı Fabrikası ile sınırlı değil. İmamoğlu, başkentte yürütülen bilinçli bir ‘hafıza silme’ operasyonuna çeşitli yönleri ile değiniyor. Bu kapsamda gündeme getirmek istediğimiz endüstri mirasının korunması konusunda Köksal, endüstriyel üretime hizmet eden mekânlar için tanımladığı, fakat genel anlamda tüm yapı ve yerleşkelerin nasıl ve hangi yöntemlerle korunması gerektiği konusunda geçerli olan ilkeleri aktarıyor. Endüstri arkeolojisi kapsamındaki yapı ve yerleşkelerin daha özelleşmiş ölçütlerle değerlendirilmesi gerekiyor. Endüstri yapılarını diğerlerinden farklı kılan ayrıksı mekânsal kalitelerinin, içinde yer alacak yeni işlevlerde en belirleyici öğe olduğu düşünülmeli. Bu konudaki çalışmalara yer vermeyi sürdüreceğiz…

Bu icerik 3374 defa görüntülenmiştir.