331
EYLÜL-EKİM 2006
 

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

TÜRKÇE ÖZET

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLAR

MİMARLIK’tan 331



KÜNYE
YARIŞMA

Yaşasın Kentler - II: “Demokratik Bir Kente Doğru”

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından, kent üzerine farklı çalışma ve tartışma alanları ortaya çıkarmak için bu yıl ikincisi düzenlenen Yaşasın Kentler Yarışması’nın ulusal ve uluslararası etapları sonuçlandı.

UIA Başkanı Jaime Lerner, Uluslararası Yaşasın Kentler Yarışması’nın (Celebration of Cities) ilki için yaptığı açıklamada, “kentsel akupunktur” temasından yola çıkarak bütün mimarlar ve mimarlık öğrencilerini çağdaş kentlerin karşılaştığı dengesizlikler ve ayrışmalar için farklı operasyon olanakları ortaya çıkarmaya çağırmıştı. İlk yarışmada belirlenen dört senaryoya tarihî şehirler, banliyö kentleri, ürkütücü habitat/çevre ve kent çeperleri, eklenen yeni önermelerle kentlerimizi dönüştürmek için zengin bir düşünce zemini oluşturulması hedeflendi. İkincisi düzenlenen bu yarışmanın temaları ise kentlerimizi cazip, çekici ve devingen kılmak olarak belirlendi. Kenti cazip kılmak ve herkese kucak açabilmesini sağlamak, hem geçici hem kalıcı olanaklar sunabilen ve kentliye sürekli fırsatlar yaratan bir ortam oluşturabilmek… Aynı zamanda eğlence, güvenlik, servis ve erişebilirlik bakımından herkese kucak açabilen bir kimlik yaratmak…Kenti hareketlendirmek, devingen kılmak; kent içi dolaşım ve ulaşımı edilgen ve aktif bir duruma getirmek; yaya yolları, park yerleri, kent içi sirkülasyonu, ulaşım alternatifleri geliştirmek ve yeni modeller üretmek…

Türkiye Ulusal Kesimi Yarışma Jürisi şu isimlerden oluşuyordu: Tamer Başbuğ (mimar), Oktay Ekinci (mimar), Zekai Görgülü (mimar, şehir plancısı) ve Baran İdil (mimar, şehir plancısı). Ulusal Jüri, profesyoneller kategorisinde gönderilen 3 projeyi, öğrenciler kategorisinde gönderilen 6 projeyi değerlendirmeye aldı ve profesyoneller kategorisinde 1, öğrenciler kategorisinde 2 projenin uluslararası etaba gönderilmesine karar verdi.

Gaetan Siew (UIA Başkanı), Jaime Lerner (Önceki Dönem Başkanı), Jordi Farrando (Genel Sekreter), Donald G. Hackl(Sayman), Louise Cox (1. Başkan Yardımcısı , 4. Bölge), Martin Drahovski (2. Başkan Yardımcısı, 2. Bölge), Giancarlo Ius (Başkan Yardımcısı, 1. Bölge), Mauricio Rivero Borrell (Başkan Yardımcısı, 3. Bölge), Seif Abou Alnaga (Başkan Yardımcısı, 5. Bölge), Wolf Tochtermann (Uluslararası Yarışmalar Programı Yöneticisi), Tarek Naga (Mısır)’dan oluşan uluslararası jüri değerlendirmesi sonucunda profesyonel kategoriden 2 Büyük Ödül (Grand Prize - Ex-Aequo), öğrenci kategorisinden ise 1 Büyük Ödül verildi. Bunun yanında profesyonel kategoriden 5 Bölge Ödülü ve öğrenci kategorisinden 4 Bölge Ödülü seçildi.

ULUSLARARASI ETAP

PROFESYONELLER KATEGORİSİ:

Büyük Ödül, Ex-Aequo:

Caterina Anastasia (Venedik, İtalya)

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORUNDAN

Venedik’in Kuzey kısmına düşen kanal için düşünülen projede kent içi dolaşım olasılıklarını arttırmak için önerilen yüzen sallar ile hem farklı kamusal alanlar yaratmak hem de Venedik adacıkları arasında alternatif gezi yolları oluşturarak daha çok erişim olanakları sunmak hedefleniyor.

Sung Goo Yang (Seongnam-Si, Kore)

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORUNDAN

Güney Kore’nin Saemangeum bölgesi için gerçekleştirilen “Foreshore & Footprint” projesi, doğal olarak çok zengin bir yapısı olan kıyı şeridini çok uzun zamandan sürüncemede kalan bir proje ile endüstriyel bir merkeze dönüştürmeye çabalayan devletin kararlarına eleştirel bir yaklaşım sunarak, şu ana kadar bölgede bu proje kapsamında yapılmış değişimler üzerine alternatif kullanım olanakları yaratıyor.

Bölge Ödülleri:

I.Bölge: Guillaume Favreau (Paris, Fransa)

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORUNDAN

Paris’in Avenue d’Italie bölgesinde, çeşitli yapı ve ulaşım projeleriyle dönüşümü planlanan bir alan için, geçiş sürecine yönelik öneriler getiren proje, bu süreçte alanın sevimsiz bir şantiye alanı halinde kalmasındansa, birtakım küçük müdahelelerle çekici haline getirilmesini amaçlıyor. Projeye göre, biyolojik çeşitlilik içerecek bir yaya koridoruyla, buradan geçenler süreci olumlu bir deneyim olarak yaşabilecekler.

II. Bölge: Vasileios Ntovros (Chaldika, Yunanistan)

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORUNDAN

Kent içinde kalmış eski bir hapishaneyi çevreleyen hendeğin tekrardan yorumlandırılmasıyla ortaya çıkan tasarım, şu anda kentsel bir boşluk olan bu alan için sunduğu topografik önermelerle alanın tarihi özelliklerini kaybetmeden kent kullanımına dâhil edilmesini amaçlıyor.

III. Bölge: José Manuel Sanchez Recio (Santiago, Şili)

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORUNDAN

Kent için farklı ulaşım aksları ve bu ulaşım aksları arasında sistematik bir iletişim ve etkileşim ağı kurgulayan proje Santiago kentinin 3 ana merkezi arasındaki ilişkileri ve uzaklıkları kurguladığı bu yeni sistem çerçevesinden okuyor.

IV. Bölge: Young Min Koo (Incheon, Kore)

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORUNDAN

Japon işgali sırasında hayata geçirilen Su-in demiryolu ağı 1996 da kapatılarak kullanımdan kalkmıştır. Bu hattın tekrardan canlandırılmasını öneren proje tekrardan hareket kazanacak bu kentsel hat için faklı hareketli sosyal programlar öneriyor.

V. Bölge; Hesham Mohammad Youssry Al Farshooty (Kahire, Mısır)

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORUNDAN

Pek çok tarihi yapı barındıran Kahire kenti için önerilen bu proje ile kent içinde bilgi birimleri oluşturarak hem kentin okunması için birer araç yaratmak hem de bu birimlerin kendi içlerinde birer aktivite mekânlarına dönüşmesi hedefleniyor.

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ:

Büyük Ödül:

Valentina Araya, Santiago, Şili

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORUNDAN

Santiago kentinin önemli nehirlerinden biri olan Mapocho nehrini kent yaşamına katmak için önerilen projede nehir kendinden aydınlatılarak kent boyunca farklı bir algı ve süreklilik yaratırken, nehrin kente temas ettiği sınırlar da çeşitli sanat eserlerinin sergilenebilmesi için kentin her yeri için ortak ama aynı zamanda da hep değişken bir alan tanımlıyor.

Bölge Ödülleri:

I.Bölge: Robert Ostmann (Berlin, Almanya)

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORUNDAN

Proje küçük ölçekli değişimler önermek yerine kentin tamamının dönüşmesinde ve ulaşım anlayışına yeni bir vizyon katılmasında etkili olabilecek bir savdan yola çıkarak Lasnamäe Kenti’nin çevre yollarından birini kente hem görsel, hem ulaşımsal hem de sosyal bir zenginlik katması amacıyla bir kent nehrine dönüştürmeyi öneriyor.

II. Bölge: Eleni Lagkari (Atina, Yunanistan)

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORUNDAN

Projenin amacı Ioannia Gölü’nün doğal ve ekolojik özelliklerini mimari bir dilin yardımıyla ortaya çıkartmak. Değişebilen tahta strüktürlerle kurgulanmış olan rıhtım hem Perama bölgesinin korunmasını hem de kıyıyla iletişimini sağlıyor.

III. Bölge: Alejandro Gandarillas (Santiago, Şili)

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORUNDAN

Santiago kenti özelinden yola çıkan proje kentin geneline yayılmış olan ‘kent kutularına’ farklı bir yaklaşım getiriyor. Kentin zengin fakir demeden her yerinde görülen bu kutuların çeperleri ile kent yaşamına katılmasını öngören proje bunun için stratejiler sunuyor.

IV. Bölge: Wei Bao (Pekin, Çin)

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORUNDAN

Tiananmen Meydanı Pekin’in en büyük, önemli ve üzerinde pek çok etkinliği barındıran 2 boyutlu kentsel alanlarından biridir. Bu mekânda süregelen hayatın izlerini ortaya çıkarmayı hedefleyen proje zemine uygulanan ve her seferinde farklı senaryoların etkisinde ışıyacak hareketli bir yüzey öneriyor.

ULUSAL ETAP

PROFESYONELLER KATEGORİSİ

Ercan Akkaş (Eskişehir, Türkiye)

Yardımcılar: Evrim Elevli, Hakan Adaş, Ömer Gök, Serhat Ateşoğlu, Yuvacan Atmaca

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORUNDAN

Bu proje özelinde, ‘attractor’ temasını kentsel bir takı olarak ele alınmış ve Eskişehir’deki Porsuk Nehri kıyı mekânı boyunca efektif bir dolaşım ağı oluşturacağı öngörülmüştür. Porsuk nehri, bir su olarak değil, kinetik ve hiperaktif b,r sıçrama peyzajı olarak bütün şehri cazip, çekici ve devingen kılacaktır.

ÖĞRENCİLER KATEGORİSİ

Cem Kozar (İstanbul, Türkiye)

Yardımcı: Işıl Ünal

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORUNDAN

İki farklı kentsel durumun bir araya gelmesiyle oluşan kent içi sınırları her zaman duvarla çevrili olmasa da iki alan arasındaki sert geçişlerden varlığını hissettirir. Projenin çıkış noktası da bu ‘sınır olma durumu’dur. Bu ikili gerilimi sorun değil, bir potansiyel olarak kabul ederek, sadece bu gerilimin varlığından dolayı oluşan ve bu gerilimi araç olarak kullanan strüktürler bu potansiyelin olduğu bölgelerden İstanbul Armutlu-Reşitpaşa bölgesinde uygulanarak örneklenmiştir.

İsmet Güngör (İstanbul, Türkiye)

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORUNDAN

Haliç sosyo-ekonomik olarak stimule edici, birleştirici bir müdahaleye ihtiyaç duymaktadır. Mevcut odakların birbirine bağlanması, yeni odakların yaratılması ihtiyacı ve bunların bir süreklilik yarattıktan sonra zamanla kendi manyetik çekim alanlarını oluşturup çevrelerine yenilerini toplayacakları düşüncesiyle yola çıkılmıştır. Ana ve yerel odaklar olmak üzere 2 aşamalı müdahalelerin örneklendiği proje UNESCO Rehabilitasyon Projesi altında olan Balat üzerinden örneklenmiştir.

Bu icerik 2838 defa görüntülenmiştir.