331
EYLÜL-EKİM 2006
 

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

TÜRKÇE ÖZET

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLAR

MİMARLIK’tan 331KÜNYE
DOSYA: Çağdaş Cami Mimarlığı

ÇAĞDAŞ CAMİ MİMARLIĞI

Türkiye’de mimar eliyle ya da “mimarsız” üretilen günümüz cami yapılarını ele alıyoruz. Türkiye’de 70 milyon nüfusa, 75 binden fazla cami düştüğü belirtiliyor. Bu nüfusun yarısından fazlasını kadınların, çocukların, farklı dinden ya da inanışı olmayan insanların oluşturduğu düşünüldüğünde, bir cami cemaatinin 20-30 kişiden oluştuğu biliniyor. Bu da üretimin ihtiyaç ötesi olduğunun, simgesel anlamların daha ön plana çıktığının bir göstergesi. Simgesellik ön planda olduğunda, cami mimarlığının anlamsallığı gündeme geliyor. Fakat camilerin ne kadarı bu simgeselliğin mimari dille de önem kazandığının farkında olarak üretiliyor? İbadethaneler farklı dönemlerde, toplumlarda ve kültürlerde, farklı işlevler ve roller de üstleniyorlar. Günümüzde bu rol sadece ibadet mekânına mı indirgenmiş durumda? Eskiden beri, camilerin arasta ve bedesten gibi ticari işlevlerle bir arada tasarlandığı anımsanırsa, bu durum yeni değil. Ama kompozisyon ve eksikli estetik düzlemler yeni. Nedir günümüzün ibadet yapısının üstlenebileceği “yeni” işlevler ve “yeni” bir söz nerede aranabilir?

Bu icerik 3091 defa görüntülenmiştir.