331
EYLÜL-EKİM 2006
 

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY

TÜRKÇE ÖZET

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLAR

MİMARLIK’tan 331KÜNYE
TÜRKÇE ÖZET

MİMARLIK . 331 | Eylül-Ekim

GÜNDEM: Türkiye’nin Endüstri Arkeolojisi Örnekleri Yok Oluyor

Ülkemizde korunmaya değer sanayi yapı ve yerleşkelerinin, nitelikli biçimde kent yaşamına kazandırıldığı örnekler sayıca fazla değil. Bu tipolojide fazla yapı ve yerleşke olmamasının ötesinde, var olanların değerinin yeterince kavranamamış olması asıl sorunu oluşturuyor. En yakın örnek ise Haziran 2006’da büyük oranda yok edilen Ankara Havagazı Fabrikası. Ankara’daki operasyonlar sadece Havagazı Fabrikası ile de sınırlı değil. İmamoğlu, başkentte yürütülen bilinçli bir ‘hafıza silme’ operasyonuna çeşitli yönleri ile değiniyor. Köksal ise endüstri mirasının hangi yöntemlerle korunması gerektiği konusunda geçerli olan ilkeleri aktarıyor.

KORUMA(MA)

Bir Yıkımın Düşündürdükleri: Balıkesir Kervansaray Oteli / Yasemin İnce Güney

1950’li yıllarda açılan bir mimari proje yarışmasının sonucunda inşa edilen Balıkesir Kervansaray Oteli bundan yaklaşık 50 yıl sonra alınan yıkım kararı ile sessizce tarihe gömülen yapılarımızdan biri olmuştur. Tarih içinde kent kimliğinin oluşmasında öncü rolü olan bu tip mimari eserlerin korunamamasının altında yatan toplumsal eksikliklere dikkat çeken yazar, mimar ve şehircileri de bu bilincin oluşmasında aktif rol oynamaya davet ediyor.

DOSYA: Çağdaş Cami Mimarlığı

Türkiye’de mimar eliyle ya da “mimarsız” üretilen günümüz camilerin konu edildiği dosya, camii üretiminde öne çıkan gereksinimler, problemler, simgesel anlamlar ve bunların mimari yansımalarını irdeliyor. Buradan hareketle günümüzün ibadet yapısının üstlenebileceği “yeni” işlevlere ve “yeni” tartışma alanlarına ışık tutmayı hedefleyen farklı makalelerden oluşan dosyada Kemal Kutgün Eyüpgiller Türkiye’de 20. yüzyıl cami mimarisine dair detaylı bir araştırma sunarken Müge Cengizkan’ın Danyal Çiper ile gerçekleştirdiği söyleşi, olayı pratisyen bir mimarın gözünden inceleyebilme olanağı sunuyor. Gürhan Tümer ise konuya bambaşka bir açıdan yaklaşarak, ucube diye tanımlanabilecek camilere deyinerek başladığı yazısını diğer bilindik camilerin bilmediğimiz hikâyelerini aydınlatarak sürdürüyor.

MİMAR

Dostum Hamdi Şensoy… / Orhan Şahinler

Bu yıl X. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nde Büyük Ödül’e (Sinan Ödülü) değer görülen Hamdi Şensoy’un uzun yıllar sürdürdüğü eğitmenlik ve profesyonel mimarlık hayatını, yakın arkadaşı Orhan Şahinler anlatıyor…

YARIŞMA

Yaşasın Kentler - II: “Demokratik Bir Kente Doğru”

UIA tarafından, kent üzerine farklı tartışma alanları ortaya çıkarmak için bu yıl ikincisi düzenlenen Yaşasın Kentler Yarışması’nın ulusal ve uluslararası etapları sonuçlandı. Uluslararası jüri değerlendirmesi sonucunda profesyonel kategoride Büyük Ödül (Ex-Aequo) Caterina Anastasia’nın Venedik için tasarladığı proje ile Sung Goo Yang’ın Seongnam-Si için tasarladığı projeye verildi. Öğrenci kategorisindeki Büyük Ödül ise Valentina Araya’nın Santiago projesine verildi. Bunun yanında jüri profesyonel kategori için 5, öğrenci kategorisi için ise 4 adet bölge ödülü verdi. Ulusal değerlendirme sonucunda ise profesyonel kategoriden Esra Akkaş’ın projesi, öğrenci kategorisinden ise Cem Kozar’ın ve İsmet Güngör’ün projeleri seçildi.

YARIŞMA

Bursa, Kızyakup Kent Parkı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Bursa’da yaşanan hızlı nüfus artışının getirdiği fiziksel büyüme kent merkezinin yüksek yoğunluklu, çok katlı yapı adalarına dönüşmesi ile gerçekleşmiştir. Bursa’nın Tarihi Hanlar Bölgesi’nin kuzey doğusunda bulunan bölge kentsel yaşam kalitesinin sağlanamadığı bir kent parçasıdır. Bu alanın yeniden kente kazandırılması amacı ile açılan yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda jüri 3 ödül, 5 mansiyon ve 5 satınalma ödülü vermiştir. Birincilik ödülü Evren Başbuğ, İnanç Eray ve Ceyhun Baskın’ın projesine verilirken ikincilik ödülü Servet Gümüş ve Günay Solak’ın projesine verilmiştir. Zeki Şerifoğlu ve Kaan Kılıç’ın projesi ise üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.

KORUMA-YAŞATMA

Tarihi Kültür Varlıklarının Korunmasında Harita Mühendisliği Disiplininin Rolü / Ali Can Demirkesen, Hülya Demir

Koruma alanında harita mühendisliği disiplinin rolü hakkında genel bir çerçeve çizen yazı, özellikle sayısal veri toplama ve bunların coğrafi bilgi sistemi ortamında değerlendirilmesi ve korunmasında, bu disipline düşen görevleri aktarıyor. Periyodik olarak yapılması gereken rölöve ölçümlerinin, yalnızca “koruma çalışmalarına altlık” olarak değerlendirilmemesi, meydana gelen deformasyonlara zamanında müdahale edilebilmesi için önem verilmesi gerektiğini vurguluyor.

YASAL DÜZENLEMELER

Kıyı Kanunu Değişiyor: “Koruma”, Kamu Yararı”, “Meşruiyet” Kavramlarına Yeni Yorumlar / Emre Madran

Son dönemlerde, 1990 tarihli Kıyı Kanunu’nun yeni koşullara uyarlanması amacıyla değiştirilmesi yönünde yaşanan gelişmelerden hareketle, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tasarı taslağı gündeme geldi. Yazar bu taslağın niteliğini genel hatları ile aktarırken, diğer yandan taslağın olumsuz ve net olmayan yönlerine dikkat çekerek taslağın tartışma ortamına taşınmasına öncülük ediyor.

MEA ARCHITECTURA MEA CULPA

Cami Mimarisi Üzerine Kısa Bir Söyleşi

Çocuk-Mimar, Yetişkin-Mimar’a sordu: “Bu dikenli bina ne binası?”

Yetişkin-Mimar belli etmeden, fotoğrafın altındaki yazıyı okudu ve soruyu yanıtladı: “Bu, Mali’de bir cami.”

Bu yanıt karşısında şaşalayan Çocuk-Mimar sordu: “Peki bu nasıl oluyor?”

Bu icerik 836 defa görüntülenmiştir.