414
TEMMUZ-AĞUSTOS 2020
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Karantina Sonrasına Dair Tahayyüllerimiz
    Yiğit Acar, Aydan Balamir, Bilge Bal, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Ömer Selçuk Baz, İhsan Bilgin, Olgu Çalışkan, Enise Burcu Derinboğaz, Neslihan Dostoğlu, Senem Doyduk, Erdem Erten, Dürrin Süer, İlhan Tekeli, Hakkı Yırtıcı

  • Modern Kentin Saati: Sivas Cer Atelyesi
    Gülhayat Ağraz, Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Esma Eroğlu, Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Merve Ertosun Yıldız, Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASI İZLEME PLATFORMU’NDAN AÇIK ÇAĞRI

Kültürel ve doğal çevre değerlerine yönelik tehditler ve tahribatlar karşısında farkındalık oluşturmak ve sorumlu kurumların yanı sıra kamuoyuna da aktararak toplumun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmayı hedefleyen Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu, içinde bulunduğumuz coğrafyada kültürel hafızayı canlı tutmayı ve bu değerlerin geleceğe aktarılmasına katkıda bulunabilmeyi hedefliyor. Tarihî ve doğal peyzajın korunması / tahribatı, geleneksel yaşam değerleri, kültür varlıkları, yaban hayatı, antik kentleri / tarihî eserler gibi konuları odağına alan platform, kültürel ve doğal varlıklarından izlenmesine yönelik Türkiye’nin her bölgesinden gelecek katkıyı bekliyor. Ayrıntılı bilgi için, etkinliğin Facebook sayfası takip edilebilir.

Bu icerik 585 defa görüntülenmiştir.