414
TEMMUZ-AĞUSTOS 2020
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Karantina Sonrasına Dair Tahayyüllerimiz
    Yiğit Acar, Aydan Balamir, Bilge Bal, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Ömer Selçuk Baz, İhsan Bilgin, Olgu Çalışkan, Enise Burcu Derinboğaz, Neslihan Dostoğlu, Senem Doyduk, Erdem Erten, Dürrin Süer, İlhan Tekeli, Hakkı Yırtıcı

  • Modern Kentin Saati: Sivas Cer Atelyesi
    Gülhayat Ağraz, Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Esma Eroğlu, Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Merve Ertosun Yıldız, Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

8. ULUSLARARASI KERPİÇ KONFERANSI

Kerpiç Akademi, Kerpiç Network ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi – Vakıf Kültür Varlıkları Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezi (KURAM) ortaklığında düzenlenen 8. Uluslararası Kerpiç Konferansı, 26-27 Kasım 2020 tarihlerinde internet ortamında gerçekleşecek. "Sağlıklı Binalar: Toprak Malzemenin Sağlıklı ve Sürdürülebilir Mekanlar Elde Etme Konusundaki Rolü" konulu konferans, “Sağlıklı bina bilinci; yapı biyolojisi; Kullanıcıların kendi inşa ettiği toprak yapılar, yerinde (in-situ) uygulamalar; Yerel halkın katılımı, toprak inşaat teknolojisi ve yapım teknikleri; Bina ve çevre altyapıları; Sağlıklı – toprak yapı için standart ve yönergeler; Yüksek öğrenim için sağlıklı toprak yapı eğitimi; Toprak yapıların korunmasına ilişkin ilke-yöntem araştırmaları; Bilgi ve belgeleme sistemleri üzerine çalışmalar; Denetleme yöntemleri ve laboratuvar testleri; Sayısal modelleme ve yapısal analiz; Tarihi alanların afet güvenliği ve korunması; Onarım ve güçlendirme stratejileri ve teknikleri; Toprak yapı malzemelerinde ve mimaride sürdürülebilirlik; Kültürel miras eğitimi; beceri ve sistemlerin geliştirilmesi; Kültürel miras niteliğindeki bina ve alanların yönetimi” temalarındaki çalışmaların sunulacağı bir ortam olmayı hedefliyor. Konferansa bildiri özeti gönderme için son tarih 7 Ağustos 2020.

Bu icerik 615 defa görüntülenmiştir.