414
TEMMUZ-AĞUSTOS 2020
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Karantina Sonrasına Dair Tahayyüllerimiz
    Yiğit Acar, Aydan Balamir, Bilge Bal, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Ömer Selçuk Baz, İhsan Bilgin, Olgu Çalışkan, Enise Burcu Derinboğaz, Neslihan Dostoğlu, Senem Doyduk, Erdem Erten, Dürrin Süer, İlhan Tekeli, Hakkı Yırtıcı

  • Modern Kentin Saati: Sivas Cer Atelyesi
    Gülhayat Ağraz, Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Esma Eroğlu, Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Merve Ertosun Yıldız, Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

KADIKÖY MEYDANI KENTSEL TASARIM YARIŞMASI İLAN EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kentsel tasarım proje yarışması ile üst ölçeklerde Kadıköy ilçesi ve hinterlandının bütününe ilişkin alınacak ilkesel kararlar çerçevesinde, sınırları verilen yarışma alanının yakın çevresiyle ilişkilendirilerek yeniden planlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda yarışma alanında; parçası olduğu yeşil sistem içerisinde değerlendiren, alanın siluet değerini gözeten ve kimliğini yansıtabilen, nitelikli kamusal mekânlar üretilirken, kamusallığı besleyecek işlev çeşitliliğini güçlendiren, sabit işlevlerin yanı sıra, geçici işlevleri ve gece gündüz, hafta içi hafta sonu, mevsimsel gibi kısa ve uzun dönemlerdeki kullanımları göz önüne alan, kullanıcı çeşitliliğini ve farklılığını destekleyen, tarihî, kültürel ve doğal somut ve somut olmayan miras öğelerini koruyan, alanı, Kadıköy bütünü içinde diğer odaklarla bağlantısıyla ele alan, yaya akışlarını güçlendiren, projeyi etaplar halinde kurgulayan ve esneklik taşıyan, uygulanabilir, konforlu, estetik ve yüksek nitelikli çözümler üreten projelerin geliştirilmesi bekleniyor. Serbest, ulusal ve tek kademeli yarışmanın son teslim tarihi ise 13 Ekim 2020.

Bu icerik 637 defa görüntülenmiştir.