393
OCAK-ŞUBAT 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Habitat III’ün Ardından
    Ayşe Ege Yıldırım, Dr., Şehir Plancısı-Koruma Uzmanı, ICOMOS BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Temsilcisi

  • Bir Mülteci Kampı ‘Ethos’u Üzerine
    Ömer Faruk Günenç, Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Sıtkı Karadeniz, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

YAŞADIĞIMIZ GÜNÜN TARİHLERİ

Anthony Vidler, Ekim 2016, (çev.) Alp Tümertekin, Janus Yayıncılık, İstanbul, Türkçe, 296 sayfa.

Anthony Vidler tarafından kaleme alınan Yaşadığımız Günün Tarihleri: Mimarlıkta Modernizmi İcat Etmek adlı çalışma Alp Tümertekin’in çevirisiyle Janus Yayıncılık tarafından Türkçeye kazandırıldı. Kitap, dört mimarlık tarihçisinin, Emil Kaufmann, Colin Rowe, Reyner Banham ve Manfredo Tafuri’nin modernizmin tarihini nasıl kurguladıklarını inceliyor. Peter Eisenman kitabı şu şekilde değerlendiriyor: “Bu kitap Emil Kaufmann’a ayrılmış bölümle başlayıp sırasıyla Colin Rowe, Reyner Banham ve Manfredo Tafuri’ye ayrılmış bölümler olarak okunduğunda, Vidler’in mimarlık tarihini anlattığı, geçen yüzyılın dörtte üçünü kaleme aldığı görülür. Sadece bu kadarı bile övgüye layık bir çabadır; günümüzde tarihin hızla tüketilip unutulduğu hesaba katılırsa, bu çabanın daha da övülmesi gerekir.”

Bu icerik 964 defa görüntülenmiştir.